Rancangan mengajar harian minggu 1 – 4 (2010)

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 1.    3.1.2010 – 7.1.2010

Tarikh   : 3.1.2010         Hari: Ahad Masa:   8.20 – 9.40                    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk:     Ujian Diagnostik

Objektif:  Pelajar2 dapat dikenalpasti tahap pencapain

Penerapan Nilai / Iktibar: Memastikan pelajar2 bedisplin

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat membalut buku teks dirumah dengan plastik di rumah.

Tarikh   : 3.1.2010         Hari: Ahad Masa: 10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk:     Ujian Diagnostik

Objektif:  Pelajar2 dapat dikenalpasti tahap pencapain

Penerapan Nilai / Iktibar / Patriotosme: Memastikan pelajar2 bedisplin

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat membalut buku teks dirumah dengan plastik di rumah.

Tarikh   :  4.1.2010        Hari: Isnin Masa:   10.10 – 10.50    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk: Pemerintahan  Jepun di  negara kita.

a) Pemerintahan  Jepun

i. Kedatangan    Jepun -Tujuan dan rancangan Jepun   di Tanah Melayu

Objektif:            – Pelajar2 dapat menyebut  sebab2 Jepun datang ke Tanah Melayu.

– Memerihalkan kedatangan  Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme:

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 4.1.2010                     Hari:   Isnin Masa:   10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:         2B Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   : 5.1.2010         Hari: Selasa Masa: 10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk:     Ujian Diagnostik

Objektif:  Pelajar2 dapat dikenalpasti tahap pencapain

Penerapan Nilai / Iktibar / Patriotosme: Memastikan pelajar2 bedisplin

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat membalut buku teks dirumah dengan plastik di rumah.

Tarikh   :  6.1.2010        Hari: Rabu Masa:   10.10 – 10.50    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk: Pemerintahan  Jepun di  negara kita.

a) Pemerintahan  Jepun

i. Kedatangan    Jepun -Tujuan dan rancangan Jepun   di Tanah Melayu

Objektif:            – Pelajar2 dapat menyebut  sebab2 Jepun datang ke Tanah Melayu.

– Memerihalkan kedatangan  Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme:

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 4.1.2010                     Hari:   Rabu Masa:   10.10 – 11.30    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2C Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   :  7.1.2010        Hari: Khamis Masa:   8.20 – 9.00    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk: Pemerintahan  Jepun di  negara kita.

a) Pemerintahan  Jepun

i. Kedatangan    Jepun -Tujuan dan rancangan Jepun   di Tanah Melayu

Objektif:            – Pelajar2 dapat menyebut  sebab2 Jepun datang ke Tanah Melayu.

– Memerihalkan kedatangan  Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme:

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 7.1.2010                     Hari:   Khamis Masa:   11.30 – 12.50    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2K Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 2.    10.1.2010 – 14.1.2010

Tarikh   : 10.1.2010        Hari: Ahad Masa:   8.20 – 9.40                    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk:   – Cara dan strategi  serangan Jepun  ke atas Tanah  Melayu,  Sarawak dan  Sabah

Objektif:  Memerihalkan kedatangan   Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar: Kebijaksanaan menyusun strategi -Bijak merancang   strategi sebelum   bertindak.

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Tarikh   : 10.1.2010        Hari: Ahad Masa: 10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk:   – Cara dan strategi  serangan Jepun  ke atas Tanah  Melayu,  Sarawak dan  Sabah

Objektif:  Memerihalkan kedatangan   Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar: Kebijaksanaan menyusun strategi -Bijak merancang   strategi sebelum   bertindak.

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Tarikh   :  11.1.2010       Hari: Isnin Masa:   10.10 – 10.50    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk: ii. Dasar  pemerintahan Jepun

-Pentadbiran

-Ekonomi

-Sosial

Objektif:            – Pelajar2 dapat menyebut  sebab2 Jepun datang ke Tanah Melayu.

– Memerihalkan kedatangan  Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa -Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 11.1.2010                    Hari:   Isnin Masa:   10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:         2B Bil. Pelajar:

Tajuk:  Ulangkaji dan latihan Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   :  12.1.2010       Hari: Selasa Masa:   10.50 – 12.10    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk: ii. Dasar  pemerintahan Jepun

-Pentadbiran

-Ekonomi

-Sosial

Objektif:            – Pelajar2 dapat menyebut  sebab2 Jepun datang ke Tanah Melayu.

– Memerihalkan kedatangan  Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa -Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   :  13.1.2010       Hari: Rabu Masa:   7.40 – 8.20        Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk:   – Cara dan strategi  serangan Jepun  ke atas Tanah  Melayu,  Sarawak dan  Sabah

Objektif:  Memerihalkan kedatangan   Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar: Kebijaksanaan menyusun strategi -Bijak merancang   strategi sebelum   bertindak.

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 13.1.2010                    Hari:   Rabu Masa:   10.10 – 11.30    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2C Bil. Pelajar:

Tajuk:  :  Ulangkaji dan latihan Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   :  14.1.2010       Hari: Khamis Masa:   8.20 – 9.00    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk:   – Cara dan strategi  serangan Jepun  ke atas Tanah  Melayu,  Sarawak dan  Sabah

Objektif:  Memerihalkan kedatangan   Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar: Kebijaksanaan menyusun strategi -Bijak merancang   strategi sebelum   bertindak.

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 14.1.2010                    Hari:   Khamis Masa:   11.30 – 12.50    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2K Bil. Pelajar:

Tajuk:  Ulangkaji dan latihan Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 3.    17.1.2010 – 21.1.2010

Tarikh   : 17.1.2010        Hari: Ahad Masa:   8.20 – 9.40                    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk:   iii. Reaksi  penduduk  tempatan terhadap Jepun

Objektif: -Menyatakan reaksi penduduk  tempatan terhadap pemerintahan Jepun

-Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh tanah air  yang berjuang menentang  Jepun

– Menceritakan tentang kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua

Penerapan Nilai / Iktibar: Keberanian dan kecekalan mendaulatkan negara Malaysia

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Tarikh   : 17.1.2010        Hari: Ahad Masa: 10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk:   iii. Reaksi  penduduk  tempatan terhadap Jepun

Objektif: -Menyatakan reaksi penduduk  tempatan terhadap pemerintahan Jepun

-Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh tanah air  yang berjuang menentang  Jepun

– Menceritakan tentang kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua

Penerapan Nilai / Iktibar: Keberanian dan kecekalan mendaulatkan negara Malaysia

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Tarikh   :  18.1.2010       Hari: Isnin Masa:   10.10 – 10.50    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun

i. Politik

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 18.1.2010                    Hari:   Isnin Masa:   10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:         2B Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   :  19.1.2010       Hari: Selasa Masa:   10.50 – 12.10    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk:   iii. Reaksi  penduduk  tempatan terhadap Jepun

Objektif: -Menyatakan reaksi penduduk  tempatan terhadap pemerintahan Jepun

-Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh tanah air  yang berjuang menentang  Jepun

– Menceritakan tentang kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua

Penerapan Nilai / Iktibar: Keberanian dan kecekalan mendaulatkan negara Malaysia

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Tarikh   :  20.1.2010       Hari: Rabu Masa:   7.40 – 8.20        Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun

i. Politik

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

Tarikh   : 20.1.2010                    Hari:   Rabu Masa:   10.10 – 11.30    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2C Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   :  21.1.2010       Hari: Khamis Masa:   8.20 – 9.00    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun

i. Politik

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

Tarikh   : 21.1.2010                    Hari:   Khamis Masa:   11.30 – 12.50    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2K Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

HARI SABTU GANTI CUTI TAHUN BARU CINA JADUAL RABU

Tarikh   :  23.1.2010       Hari: Rabu Masa:   7.40 – 8.20        Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun i. Politik dan ekonomi

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

3.  Menyebut dan hayati kesengsaraan rakyat.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

Tarikh   : 23.1.2010                    Hari:   Rabu Masa:   10.10 – 11.30    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2C Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 4.    24.1.2010 – 28.1.2010

Jadual bertukar kali ke 2 (2010)

Tarikh:  24.1.1010          Hari:Ahad Masa:   8.20 – 9.00          Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan:    3L                          Bil. Pelajar:

Tajuk:  Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun i. Politik, ekonomi dan sosial.

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

3.  Menyebut dan hayati kesengsaraan rakyat.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

NOTA: PELAJARAN TIDAK DAPAT DIAJAR KERANA PERHIMPUNAN, SIAPA RUGI? MURID RUGI GURU OK.


Tarikh   : 24.1.1010        Hari:   Ahad Masa:   9.40 – 10.20      Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) Tanah Melayu  selepas kekalahan  Jepun

i. Keganasan  14Hari   ii. Pentadbiran Tentera British (BMA)

Objektif:            1. Mengumpul maklumat tentang  “Keganasan 14 Hari”

2. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga

3. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tenteta British (BMA)

Konsep / istilah:Keganasan 14 Hari. Agresif /Radikal Bintang Tiga Pentadbiran Tentera British (BMA)

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada negara

Aktiviti: Bercerita, Huru-hara yang dicetuskan oleh Bintang Tiga.  Temubual : Orang Sumber yang hidup pada masa penguasaan Bintang Tiga

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh:  24.1.10  Hari: Ahad Masa:10.10 – 12.00         Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan: 1D                            Bil. Pelajar:

Tajuk: Menggunakan software microsoft office – paint

Objektif: Pelajar2 dapat menggunakan mouse, dan laterasi paint.

Penerapan Nilai / Iktibar: Sabar dan menggunakan akal.

Pengetahuan Lalu: Sudah kenal PC masa darjah 6.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh save dlm folder sendiri.

Tarikh:  25.1.2010          Hari:Isnin Masa:   7.40 – 9.00           Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan:    3L                          Bil. Pelajar:

Tajuk:  Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun i. Politik, ekonomi dan sosial.

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

3.  Menyebut dan hayati kesengsaraan rakyat.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

Tarikh:  25.1.10  Hari: Isnin Masa:10.40 – 12.40          Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan: 1C                            Bil. Pelajar:

Tajuk: Menggunakan software microsoft office – paint

Objektif: Pelajar2 dapat menggunakan mouse, dan laterasi paint.

Penerapan Nilai / Iktibar: Sabar dan menggunakan akal.

Pengetahuan Lalu: Sudah kenal PC masa darjah 6.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh save dlm folder sendiri.

Tarikh   : 26.1.2010                    Hari:   Selasa Masa:   10.40 – 12.00    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2C Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan: Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   : 27.1.2010 Hari:   Rabu Masa:   7.40 – 9.00        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) Malayan Union 1946

i. Tujuan    Penubuhan

ii. Ciri-ciri  Malayan Union

Objektif:          1. Menyatakan sebab penubuhan  Malayan Union

2. Mengemukakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union

3. Mentakrif konsep Jus Soli

4. Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union

5. Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union

Konsep/istilah:Pemulauan,Berkabung,Kempen,Gagasan,Kesatuan,Penentangan,Jus Soli, Tunjuk Perasaan

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada negara

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 27.1.2010                    Hari:   Rabu Masa:   9.00 – 10-20      Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2B Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan: Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

SEJARAH 3B –                BARU AMBIL ALIH KELAS 3B DARI CIKGU ANISAH,

AMBO PONG DOK PAHANG BAKPE…

MASA: 10.40 – 11.20

BERKENALAN DAN ORIENTASI DENGAN PELAJAR-PELAJAR.  TUJUAN MENGETAHUI PELAJARAN YANG TELAH DIPELAJARI.

Tarikh   : 28.1.2010 Hari:   KHAMIS Masa:   8.20 – 9.00     Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) Malayan Union 1946

i. Tujuan    Penubuhan

ii. Ciri-ciri  Malayan Union

Objektif:          1. Menyatakan sebab penubuhan  Malayan Union

2. Mengemukakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union

3. Mentakrif konsep Jus Soli

4. Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union

5. Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union

Konsep/istilah:Pemulauan,Berkabung,Kempen,Gagasan,Kesatuan,Penentangan,Jus Soli, Tunjuk Perasaan

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada
negara

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 28.1.2010                    Hari:   KHAMIS Masa:   9.00 – 10-20      Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2B Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan: Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: