Latihan Ting 2 bab 1-4

Peta m.s 13

1.      Berdasarkan peta di atas, apakah keistimewaan Singapura

I           Bebas daripada pengaruh Belanda

II           Terletak di selatan Selat Singapura

III          Terlindung daripada tiupan angin monson

IV         Berhampiran dengan sumber bahan mentah

A         I dan II

B         II dan III

C         III dan IV

D         I dan IV

Bab 1 m.s : 13  J : C

2.      Siapakah yang bertanggung jawab mengetuai pentadbiran

Negeri-negeri Selat ?

A         Residen

B         Gabenor

C         Residen Konsuler

D         Pesuruhjaya Tinggi

Bab  1  m.s. 21  J : B

Percayalah kepada saya, ini merupakan sebuah stesen di timur yang terpenting dari segi keunggulan laut dan kepentingan perdagangan, tiada tolok bandingnya  lebih berharga dari sebuah benua

4. Maklumat di atas menunjukkan petikan surat Stamford Raffles kepada Gabenor Syarikat Hindia Timur. Tujuan beliau menghantar surat tersebut adalah untuk

A         memohon bantuan

B         menguasai Singapura

C         menyelesaikan masalah warisan

D         mengiktiraf Tengku Hussien

Bab 1  m.s : 14  J : B

Sultan Abdullah tewas kepada Francis Light dan menandatangani  Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris Kedah pada 1 Mei 1791

4.         Apakah implikasi daripada perjanjian tersebut ¿

A         Pulau Pinang diambil secara rasmi

B         Sultan Abdullah berundur ke Johor

C         Bermula pertapakan British di Kedah

D         Francis Light menguasai bahan mentah

Bab 1 m.s 9 J : A

5.         Antara berikut yang manakah menjadi faktor perpindahan pusat Pentadbiran Negeri-negeri Selat ke London?

I           Tempat buangan banduan

II           Pengenalan akta mata wang 1855

III          Taraf pelabuhan bebas Singapura dihapuskan

IV         Pertelingkahan pedagang

A         I, II dan III

B         I, II dan IV

C         I, III dan IV

D         II, III dan IV

Bab 1 m.s 22 J : A

6.         Janji Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk membantu Kedah umpama menanam tebu di tepi bibir. Apakah nilai yang diperolehi daripada peribahasa itu ?

A         Jangan mudah terpedaya

B         Mesti waspada selalu

C         Janji mesti dikota

D         Muafakat membawa berkat

Bab 1 m.s : 7 J : C

PERJANJIAN LONDON 1824

*  Belanda berjanji tidak akan membuka petempatan

baru di Tanah Melayu

*  British menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda

7. Apakah kesan daripada perjanjian di atas yang ditandatangani antara British dengan Belanda ¿

A       Bangkahulu menjadi milik British

B       Belanda menguasai Selat Melaka

C       Betawi menjadi pusat perdagangan

D       Alam Melayu terbahagi kepada dua pengaruh

Bab 1  m.s : 19  J : D

7.    Pada tahun 1600, Syarikat Hindia Timur Inggeris ditubuhkan.

Apakah tujuan penubuhan tersebut ?

I      Menguasai jalan laut

II     Menjalankan perdangangan antarabangsa

III    Meluaskan tanah jajahan

IV    Melancarkan serangan

  1. I dan II
  2. II dan III
  3. III dan IV
  4. I dan IV

Bab 1 m.s. 3    J : B

8.    Apakah taraf negeri Kedah mengikut Perjanjian Burney

1826 ?

A      Jajahan Burma

B      Negeri berdaulat

C      Naungan Siam

D      Naungan British

Bab  1  m.s 11   J :  C

9.     Pada 11 Ogos 1786 Francis Light menamakan Pulau

Pinang sebagai Prince of Wales. Apakah kesimpulan yang

boleh dibuat daripada peristiwa di atas ?

A     Penularan budaya Eropah

B     Penjajahan British bermula

C     Pengenalan ekonomi moden

D     Perkembangan Agama Kristian

Bab 1`  m.s : 8  J : B

*Syarikat Hindia Timur Inggeris

*Firma Jourdain Sullivan and de Souza

10.   Kegiatan utama firma tersebut di Asia Tenggara

  1. membuka ladang
  2. mencari tanah jajahan
  3. menguasai bahan mentah
  4. menjalankan perdagangan

Bab 1     J : D

11. Antara faktor-faktor berikut yang mendorong British ingin

bertapak di Pulau Pinang ¿

I     Meluaskan pengaruh di Tanah Melayu

II    Menjadikan tempat persinggahan British

III   Mewujudkan pusat pengumpulan bahan dagangan

IV   Menyekat pengaruh Belanda yang kuat di Negara jiran

A    I dan II

B    II dan III

C    III dan IV

D    I dan IV

Bab 1 m.s : 11  J : B

12.       British ingin menguasai Negeri-negeri Melayu Bersekutu kerana negeri tersebut kaya dengan

I           emas

II           bijih timah

III          arang kayu

IV         arang batu

A         I, II, dan III

B         I, II, dan IV

C         I, III dan IV

D         II, III dan IV

Bab 2  m.s : 29  : B

13.   Upacara menaikkan bendera Union Jack pada 11 Ogos

1786 menandakan bermulanya

A      pengambilan Seberang Prai

B      pelantikan penasihat British

C      penjajahan British di Tanah Melayu

D      pengunduran kuasa-kuasa lain dari Tanah Melayu

Bab 1  m.s : 11  J : C

Pengenalan Sistem Residen mendapat

tentangan daripada Sultan dan para pembesar

14 Berdasarkan pernyataan di atas mengapakah Residen

ditentang oleh para pembesar ¿

I    Menguasai pentadbiran

II   Mencampuri adat istiadat

III  Mengambilalih pungutan cukai

IV  memperkenalkan amalan perhambaan

A    I, II dan III

B    I, II dan IV

C    I, III dan IV

D    II, III dan IV

Bab  1   m.s : 11  J : A

13.       Rajah di atas menunjukkan punca British campurtangan di Tanah Melayu. Apakah faktor luaran yang mendorong British campurtangan di Tanah Melayu ¿

I           Pembangunan Perindustrian

II           Pergaduhan kongsi gelap

III          Penyebaran agama Kristian

IV         Pertukaran parti politik

A         I dan II

B         II dan III

C         III dan IV

D         I dan IV

Bab 2 m.s 31 J : D

Pembunuhan Go Hui

berhampiran istana raja

13        Peristiwa di atas menyebabkan British campurtangan di negeri

A         Perak

B         Pahang

C         Selangor

D         Singapura

Bab 2 m.s 45 J : B

14        Apakah langkah yang diambil oleh Ngah Ibrahim untuk menamatkan Perang Larut di Perak?

A         Menangkap ketua kumpulan

B         memberikan rasuah

C         bekerjasama dengan kongsi gelap

D         melantik Kapten Speedy

Bab 2 m.s 33 J : D

Krisis kewangan Pahang telah membawa kepada

penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu

15        Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah Pahang menghadapi krisis tersebut ?

A         Kekurangan bahan mentah

B         Kebangkitan menentang British

C         Ketiadaan pemimpin berwibawa

D         Kelemahan pengurusan kewangan

Bab 2  m.s. 45  J : B

Martin Lister

J.G. Davidson

16        Apakah persamaan kedua-dua tokoh di atas ?

I           Pemungut cukai

II           Penasihat sultan

III          Residen Jeneral

IV         Residen di negeri-negeri Melayu

A         I, II dan III

B         I, II dan IV

C         I, III dan IV

D         II, III dan IV

Bab 2  m.s. : 44  J : B

Jurutera

Perkongsian

Juruukur                                     Perkhidmatan

pakar

Doktor

17        Mengapakah maklumat di atas penting dalam pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu 1896 ?

A         Menjimatkan kos

B         Menyihatkan rakyat

C         Menambahkan pendapatan

D         Menawarkan peluang pekerjaan

Bab 2    m.s :45   J : A

Kuasa  Eropah                               Tanah Jajahan

Belanda                                          Indonesia

Perancis                                         Indo China

Sepanyol                                        Filipina

18     Maklumat di atas menunjukkan kuasa Eropah telah

menguasai sebahagian besar Asia Tenggara. Keadaan ini

membimbangkan British kerana

A       kepentingannya terancam

B       hilang monopoli perdagangan

C       hubungan diplomatik terputus

D       kemerosotan kuasa-kuasa tempatan

Bab 2  m.s. 32 J : A

19    Revolusi Perindustrian mendesak British campurtangan di

Tanah Melayu. Keadaan ini berlaku kerana ?

A      Meluaskan pengaruh agama Kristian

B      Mewujudkan lebih banyak pelabuhan

C      Menjalinkan persahabatan dengan negara Eropah

D      Memerlukan bijih timah untuk perusahaan mengetin

Makanan

Bab 2 m.s 31  J : D

20   Apakah kelemahan yang diambil oleh British untuk

mengatasi kelemahan Sistem Residen ¿

A     Mewujudkan Durbar

B     Mengembalikan kuasa sultan

C     Menubuhkan Negeri-negeri Selat

D     Membentuk  Negeri-negeri Melayu Bersekutu

Bab 2 m.s. 47  J : A

21   Durbar ditubuhkan pada tahun 1897 kerana

A     kemerosotan kuasa raja-raja

B     adat istiadat Melayu tergugat

C     kehilangan punca pendapatan

D     timbul rasa tidak puashati raja

Bab 2  m.s : 47  J :  A

22       Antara berikut adalah perkara yang didesak oleh Sultan

Idris terhadap pemusatan kuasa oleh pihak British ¿

I     Mengiktiraf Bahasa Melayu

II    Memberikan tanah kepada sultan

III   Memastikan agama Islam tidak diganggu

IV   Menaikkan taraf jawatan pegawai Melayu

A    I dan II

B    II dan III

C    III dan IV

D    I dan IV

Bab 2   m.s 48    J : D

Sultan Idris dari Perak mengkritik

pemusatan kuasa Residen Jeneral

23  Berdasarkan maklumat di atas apakah kesan daripada

kritikan baginda ?

I     Menyerah semula kuasa mumungut cukai

II    Mengembalikan kuasa mentadbir kapada Sultan Idris

III   Menukarkan Residen Jeneral dengan Ketua Setiausaha

IV   Menggantikan Durbar dengan Majlis Mesyuarat

Persekutuan

A    I dan II

B    II dan III

C    III dan IV

D    I dan IV

Bab 2 m.s 48   J : C

24 Mengapakah tindakan Sultan Ahmad membawa masuk

pelabur Eropah untuk memajukan Pahang tidak disenangi

oleh pihak British ?

A   Memajukan Negeri Pahang

B   Melemahkan pengaruh British

C   Mengukuhkan kedudukan sultan

D   Menjejaskan kepentingan British

Bab  2  m.s : 43  J : D

25     Sultan Zainal Abidin III menggubal undang-undang tubuh

Kerajaan Terangganu bertujuan

A         melantik penasihat British

B         membentuk Jemaah Menteri

C         menghadkan penglibatan British

D         memelihara kedaulatan Terangganu

Bab 3 m.s 61 J : D

Pentadbiran Kelantan

J.S Mason                                                      akhirnya tertakluk di

bawah cengkaman British

26     Bagaimanakah J.S Mason mencapai kejayaannya

I           Melantik Pegawai British mentadbir jajahan

II           Menguasai jabatan-jabatan penting

III          Menyingkirkan Sultan yang menentangnya

IV         Melantik sultan yang menyokongnya

A         I dan II

B         II dan III

C         III dan IV

D         I dan IV

Bab 3  m.s : 60  J : A

27     Apakah tugas Penasihat British di Negeri Melayu Utara ?

A         Mengutip cukai

B         Penasihat Sultan

C         Pembantu Gabnor

D         Mengetuai hal ehwal pentadbiran

Bab 3  m.s 58   J : B

Jabatan Kastam

Jabatan Perubatan

Jabatan Kerjaraya

28   Maklumat di atas adalah Jabatan yang ditubuhkan oleh

British di Terengganu.

Kesemua Jabatan tersebut di letakkan dibawah kuasa

A         Residen British

B         Residen Jeneral

C         Penasihat British

D         Pesuruhjaya Tinggi British

Bab 3  m.s.:61   J:C

Setiausaha Sulit Sultan Johor (1885)

Tokoh X                                    Setiausaha Kerajaan Johor (1893-1909)

Dianugerahi gelaran Dato’ Seri Amar Diraja

29     Tokoh X ialah

A         Dato’ Jaafar bin Muhammad

B         Dato’ Abdul Rahman bin Andak

C         Dato’ Muhammad Ibrahim bin Munsyi

D         Dato’ Muhammad Salleh bin Perang

Bab  3 m.s : 67  J : B

* Jabatan Polis

* Jabatan Kehakiman

* Jabatan Kastam dan cukai

30  Jabatan-jabatan di atas telah ditubuhkan oleh James Brooke

untuk

A         melatih pemimpin tempatan

B         mendapat sokongan penduduk

C         melicinkankan pentadbiran negeri

D         memudahkan perlantikan pegawai

Bab : 4 m.s. : 83  J:C

* Ketua Kampung

* Pegawai Anak Negeri

* Penolong Pegawai Daerah

31 Senarai di atas adalah penglibatan pemimpin tempatan dalam

pentadbiran  Brooke. Jawatan-jawatan ini terlibat dalam

Majlis

A         Negeri

B         Tertinggi

C         Bahagian

D         Cawangan

Bab : 4  m.s : 84  J : C

32  Apakah tanaman baru yang diperkenalkan oleh keluarga

Brooke di Sarawak  ?

I           getah

II           gambir

III          kelapa

IV         tembakau

A         I dan II

B         II dan III

C         III dan IV

D         I dan IV

Bab 4 m.s 87  J : D

33    Apakah tugas Pengeran Indera Mahkota di Sarawak

A         Ketua Buruh

B         Ketua tentera

C         Wakil Sultan Brunei

D         Penggubal undang-undang

Bab  4  m.s : 76   J: C

British campurtangan di Tanah Mealayu

faktor dalaman                               faktor luaran

34 Tindakan Pengeran Raja Muda Hashim menawarkan

jawatan Gabenor kepada James Brooke adalah satu

kesilapan yang besar kerana beliau

A         tidak berwibawa

B         enggan menurut perintah

C         memonopoli perdagangan

D         tidak mendapat persetujuan Sultan Brunei

Bab 4  m.s 79  J : D

35    Kedatangan Pengeran Indera Mahkota ke Sarawak pada

kurun ke 19 telah mengecewakan pembesar tempatan.

Mengapa ?

A         Menutup lombong

B         Mengambilalih pentadbiran

C         Mengutamakan kaum tertentu

D         Menentang Kesultanan Brunei

Bab 4 m.s 77  J : B

James Brooke berjaya menamatkan

kebangkitan rakyat Sarawak

36     Berdasarkan maklumat di atas apakah jawatan yang

dijanjikan kepada James Brooke ?

A         Sultan

B         Gabenor

C         Pengeran

D         Penghulu

Bab 4 m.s : 78 J : B

37   Untuk memaksimumkan hasil emas dan antimoni di

Sarawak Pengeran Indera Mahkota telah melaksanakan

A      kerja tanpa upah

B      upah yang lumayan

C      usahasama dengan pelabur asing

D      pajakan kepada pembesar tempatan

Bab 4 m.s : 77  J : A

38    Bagaimanakah keluarga Brooke memperluaskan kawasan

pemerintahannya di Sarawak ?

A    Mengugut Sultan Brunei

B    Bantuan pemimpin tempatan

C    Bantuan Angkatan Laut British

D    memberi ganjaran kepada rakyat tempatan

Bab 4  m.s 81   J : C

1853                 Antara Sungai Samarahan dengan

Sungai Rajang

1861                                        Sungai Rajang

1883                                        Lembangan Sungai Trusan

1905                                          Lawas

39  Jadual di atas menunjukkan Charles Brooke telah

A    menguasai kawasan perdagangan

B    menyerah kawasan kepada Sultan Brunei

C    memperluaskan kawasan pemerintahannya

D    mengembali kawasan kepada pemimpin tempatan

Bab 4  m.s 81 J : C

*Datu Bandar

*Datu Patinggi

*Datu Temenggung

40  Senarai di atas adalah pembesar tempatan yang dilantik

James Brooke. Apakah peranan mereka dalam pentadbiran

Sarawak ?

A    Melicinkan pentadbiran

B    Memelihara adat tempatan

C    Penyeliaan taat setia rakyat

D    Penasihat undang-undang tempatan

Bab 4  m.s 83   J : D

41   Untuk mendapat sokongan daripada penduduk tempatan

Sarawak, James Brooke telah

A    membentuk majlis tertinggi

B    melibatkan pemimpin tempatan

C    melantik pegawai British sebagai pentadbir

D    membahagikan Sarawak kepada lima bahagian

Bab 4  m.s : 83  J : B

42    Senarai di atas merupakan bidang tugas organisasi

pentadbiran di Sarawak iaitu

A     Majlis Negeri

B     Majlis Tertinggi

C     Majlis Bahagian

D     Majlis Datu-Datu

Bab  4  m.s : 84   J : C

*Datu Patinggi

*Datu Bandar

*Datu Temenggung

43 Senarai di atas adalah pembesar tempatan yang dilantik

James Brooke. Apakah peranan mereka dalam pentadbiran

Sarawak ?

A    Melicinkan pentadbiran

B    Memelihara adat tempatan

C    Penyeliaan taat setia rakyat

D    Penasihat undang-undang tempatan

Bab 4  m.s 83   J : D

44   Untuk mendapat sokongan daripada penduduk tempatan

Sarawak, James Brooke telah

A    membentuk majlis tertinggi

B    melibatkan pemimpin tempatan

C    melantik pegawai British sebagai pentadbir

D    membahagikan Sarawak kepada lima bahagian

Bab 4  m.s : 83  J : B

*Menasihati Residen

*Menjaga keamanan

*Mengetuai operasi ketenteraan

45  Senarai di atas merupakan bidang tugas organisasi

pentadbiran di Sarawak iaitu Majlis

A    Negeri

B    Tertinggi

C    Bahagian

D    Datu-Datu

Bab 4   m.s : 84   J : C

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: