2010 BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 1.    3.1.2010 – 7.1.2010

Tarikh   : 3.1.2010         Hari: Ahad Masa:   8.20 – 9.40                    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk:     Ujian Diagnostik

Objektif:  Pelajar2 dapat dikenalpasti tahap pencapain

Penerapan Nilai / Iktibar: Memastikan pelajar2 bedisplin

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat membalut buku teks dirumah dengan plastik di rumah.

Tarikh   : 3.1.2010         Hari: Ahad Masa: 10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk:     Ujian Diagnostik

Objektif:  Pelajar2 dapat dikenalpasti tahap pencapain

Penerapan Nilai / Iktibar / Patriotosme: Memastikan pelajar2 bedisplin

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat membalut buku teks dirumah dengan plastik di rumah.

Tarikh   :  4.1.2010        Hari: Isnin Masa:   10.10 – 10.50    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk: Pemerintahan  Jepun di  negara kita.

a) Pemerintahan  Jepun

i. Kedatangan    Jepun -Tujuan dan rancangan Jepun   di Tanah Melayu

Objektif:            – Pelajar2 dapat menyebut  sebab2 Jepun datang ke Tanah Melayu.

– Memerihalkan kedatangan  Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme:

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 4.1.2010                     Hari:   Isnin Masa:   10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:         2B Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   : 5.1.2010         Hari: Selasa Masa: 10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk:     Ujian Diagnostik

Objektif:  Pelajar2 dapat dikenalpasti tahap pencapain

Penerapan Nilai / Iktibar / Patriotosme: Memastikan pelajar2 bedisplin

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat membalut buku teks dirumah dengan plastik di rumah.

Tarikh   :  6.1.2010        Hari: Rabu Masa:   10.10 – 10.50    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk: Pemerintahan  Jepun di  negara kita.

a) Pemerintahan  Jepun

i. Kedatangan    Jepun -Tujuan dan rancangan Jepun   di Tanah Melayu

Objektif:            – Pelajar2 dapat menyebut  sebab2 Jepun datang ke Tanah Melayu.

– Memerihalkan kedatangan  Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme:

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 4.1.2010                     Hari:   Rabu Masa:   10.10 – 11.30    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2C Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   :  7.1.2010        Hari: Khamis Masa:   8.20 – 9.00    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk: Pemerintahan  Jepun di  negara kita.

a) Pemerintahan  Jepun

i. Kedatangan    Jepun -Tujuan dan rancangan Jepun   di Tanah Melayu

Objektif:            – Pelajar2 dapat menyebut  sebab2 Jepun datang ke Tanah Melayu.

– Memerihalkan kedatangan  Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme:

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 7.1.2010                     Hari:   Khamis Masa:   11.30 – 12.50    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2K Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 2.    10.1.2010 – 14.1.2010

Tarikh   : 10.1.2010        Hari: Ahad Masa:   8.20 – 9.40                    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk:   – Cara dan strategi  serangan Jepun  ke atas Tanah  Melayu,  Sarawak dan  Sabah

Objektif:  Memerihalkan kedatangan   Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar: Kebijaksanaan menyusun strategi -Bijak merancang   strategi sebelum   bertindak.

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Tarikh   : 10.1.2010        Hari: Ahad Masa: 10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk:   – Cara dan strategi  serangan Jepun  ke atas Tanah  Melayu,  Sarawak dan  Sabah

Objektif:  Memerihalkan kedatangan   Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar: Kebijaksanaan menyusun strategi -Bijak merancang   strategi sebelum   bertindak.

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Tarikh   :  11.1.2010       Hari: Isnin Masa:   10.10 – 10.50    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk: ii. Dasar  pemerintahan Jepun

-Pentadbiran

-Ekonomi

-Sosial

Objektif:            – Pelajar2 dapat menyebut  sebab2 Jepun datang ke Tanah Melayu.

– Memerihalkan kedatangan  Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa -Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 11.1.2010                    Hari:   Isnin Masa:   10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:         2B Bil. Pelajar:

Tajuk:  Ulangkaji dan latihan Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   :  12.1.2010       Hari: Selasa Masa:   10.50 – 12.10    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk: ii. Dasar  pemerintahan Jepun

-Pentadbiran

-Ekonomi

-Sosial

Objektif:            – Pelajar2 dapat menyebut  sebab2 Jepun datang ke Tanah Melayu.

– Memerihalkan kedatangan  Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa -Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   :  13.1.2010       Hari: Rabu Masa:   7.40 – 8.20        Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk:   – Cara dan strategi  serangan Jepun  ke atas Tanah  Melayu,  Sarawak dan  Sabah

Objektif:  Memerihalkan kedatangan   Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar: Kebijaksanaan menyusun strategi -Bijak merancang   strategi sebelum   bertindak.

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 13.1.2010                    Hari:   Rabu Masa:   10.10 – 11.30    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2C Bil. Pelajar:

Tajuk:  :  Ulangkaji dan latihan Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   :  14.1.2010       Hari: Khamis Masa:   8.20 – 9.00    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk:   – Cara dan strategi  serangan Jepun  ke atas Tanah  Melayu,  Sarawak dan  Sabah

Objektif:  Memerihalkan kedatangan   Jepun

Penerapan Nilai / Iktibar: Kebijaksanaan menyusun strategi -Bijak merancang   strategi sebelum   bertindak.

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

Konsep/ Istilah: Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 14.1.2010                    Hari:   Khamis Masa:   11.30 – 12.50    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2K Bil. Pelajar:

Tajuk:  Ulangkaji dan latihan Mendaftar email

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 3.    17.1.2010 – 21.1.2010

Tarikh   : 17.1.2010        Hari: Ahad Masa:   8.20 – 9.40                    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk:   iii. Reaksi  penduduk  tempatan terhadap Jepun

Objektif: -Menyatakan reaksi penduduk  tempatan terhadap pemerintahan Jepun

-Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh tanah air  yang berjuang menentang  Jepun

– Menceritakan tentang kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua

Penerapan Nilai / Iktibar: Keberanian dan kecekalan mendaulatkan negara Malaysia

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Tarikh   : 17.1.2010        Hari: Ahad Masa: 10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk:   iii. Reaksi  penduduk  tempatan terhadap Jepun

Objektif: -Menyatakan reaksi penduduk  tempatan terhadap pemerintahan Jepun

-Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh tanah air  yang berjuang menentang  Jepun

– Menceritakan tentang kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua

Penerapan Nilai / Iktibar: Keberanian dan kecekalan mendaulatkan negara Malaysia

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Tarikh   :  18.1.2010       Hari: Isnin Masa:   10.10 – 10.50    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3G Bil. Pelajar:

Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun

i. Politik

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 18.1.2010                    Hari:   Isnin Masa:   10.50 – 12.10    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:         2B Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   :  19.1.2010       Hari: Selasa Masa:   10.50 – 12.10    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk:   iii. Reaksi  penduduk  tempatan terhadap Jepun

Objektif: -Menyatakan reaksi penduduk  tempatan terhadap pemerintahan Jepun

-Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh tanah air  yang berjuang menentang  Jepun

– Menceritakan tentang kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua

Penerapan Nilai / Iktibar: Keberanian dan kecekalan mendaulatkan negara Malaysia

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Tarikh   :  20.1.2010       Hari: Rabu Masa:   7.40 – 8.20        Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun

i. Politik

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

Tarikh   : 20.1.2010                    Hari:   Rabu Masa:   10.10 – 11.30    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2C Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

33333

Tarikh   :  21.1.2010       Hari: Khamis Masa:   8.20 – 9.00    Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3L Bil. Pelajar:

Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun

i. Politik

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

Tarikh   : 21.1.2010                    Hari:   Khamis Masa:   11.30 – 12.50    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2K Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

HARI SABTU GANTI CUTI TAHUN BARU CINA JADUAL RABU

Tarikh   :  23.1.2010       Hari: Rabu Masa:   7.40 – 8.20        Mata Pelajaran:Sejarah

Tingkatan: 3A Bil. Pelajar:

Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun i. Politik dan ekonomi

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

3.  Menyebut dan hayati kesengsaraan rakyat.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

Tarikh   : 23.1.2010                    Hari:   Rabu Masa:   10.10 – 11.30    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2C Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan:Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 4.    24.1.2010 – 28.1.2010

Jadual bertukar kali ke 2 (2010)

Tarikh:  24.1.1010          Hari:Ahad Masa:   8.20 – 9.00          Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan:    3L                          Bil. Pelajar:

Tajuk:  Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun i. Politik, ekonomi dan sosial.

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

3.  Menyebut dan hayati kesengsaraan rakyat.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

NOTA: PELAJARAN TIDAK DAPAT DIAJAR KERANA PERHIMPUNAN, SIAPA RUGI? MURID RUGI GURU OK.

Tarikh   : 24.1.1010        Hari:   Ahad Masa:   9.40 – 10.20      Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) Tanah Melayu  selepas kekalahan  Jepun

i. Keganasan  14Hari   ii. Pentadbiran Tentera British (BMA)

Objektif:            1. Mengumpul maklumat tentang  “Keganasan 14 Hari”

2. Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga

3. Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tenteta British (BMA)

Konsep / istilah:Keganasan 14 Hari. Agresif /Radikal Bintang Tiga Pentadbiran Tentera British (BMA)

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada negara

Aktiviti: Bercerita, Huru-hara yang dicetuskan oleh Bintang Tiga.  Temubual : Orang Sumber yang hidup pada masa penguasaan Bintang Tiga

Alat Bantu: Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh:  24.1.10  Hari: Ahad Masa:10.10 – 12.00         Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan: 1D                            Bil. Pelajar:

Tajuk: Menggunakan software microsoft office – paint

Objektif: Pelajar2 dapat menggunakan mouse, dan laterasi paint.

Penerapan Nilai / Iktibar: Sabar dan menggunakan akal.

Pengetahuan Lalu: Sudah kenal PC masa darjah 6.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh save dlm folder sendiri.

Tarikh:  25.1.2010          Hari:Isnin Masa:   7.40 – 9.00           Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan:    3L                          Bil. Pelajar:

Tajuk:  Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun i. Politik, ekonomi dan sosial.

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

3.  Menyebut dan hayati kesengsaraan rakyat.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

Tarikh:  25.1.10  Hari: Isnin Masa:10.40 – 12.40          Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan: 1C                            Bil. Pelajar:

Tajuk: Menggunakan software microsoft office – paint

Objektif: Pelajar2 dapat menggunakan mouse, dan laterasi paint.

Penerapan Nilai / Iktibar: Sabar dan menggunakan akal.

Pengetahuan Lalu: Sudah kenal PC masa darjah 6.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh save dlm folder sendiri.

Tarikh   : 26.1.2010                    Hari:   Selasa Masa:   10.40 – 12.00    Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2C Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan: Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

Tarikh   : 27.1.2010 Hari:   Rabu Masa:   7.40 – 9.00        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) Malayan Union 1946

i. Tujuan    Penubuhan

ii. Ciri-ciri  Malayan Union

Objektif:          1. Menyatakan sebab penubuhan  Malayan Union

2. Mengemukakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union

3. Mentakrif konsep Jus Soli

4. Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union

5. Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union

Konsep/istilah:Pemulauan,Berkabung,Kempen,Gagasan,Kesatuan,Penentangan,Jus Soli, Tunjuk Perasaan

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada negara

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 27.1.2010                    Hari:   Rabu Masa:   9.00 – 10-20      Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2B Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan: Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

SEJARAH 3B –                BARU AMBIL ALIH KELAS 3B DARI CIKGU ANISAH,

AMBO PONG DOK PAHANG BAKPE…

MASA: 10.40 – 11.20

BERKENALAN DAN ORIENTASI DENGAN PELAJAR-PELAJAR.  TUJUAN MENGETAHUI PELAJARAN YANG TELAH DIPELAJARI.

Tarikh   : 28.1.2010 Hari:   KHAMIS Masa:   8.20 – 9.00     Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) Malayan Union 1946

i. Tujuan    Penubuhan

ii. Ciri-ciri  Malayan Union

Objektif:          1. Menyatakan sebab penubuhan  Malayan Union

2. Mengemukakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union

3. Mentakrif konsep Jus Soli

4. Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union

5. Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union

Konsep/istilah:Pemulauan,Berkabung,Kempen,Gagasan,Kesatuan,Penentangan,Jus Soli, Tunjuk Perasaan

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada
negara

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Tarikh   : 28.1.2010                    Hari:   KHAMIS Masa:   9.00 – 10-20      Mata Pelajaran: ICTL

Tingkatan:       2B Bil. Pelajar:

Tajuk:  Mendaftar email untuk membina blog

Objektif: Pelajar mempunyai akaun email gmail dan membina blog.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotosme: Berhemah tinggi dan berdisplin

Pengetahuan Lalu: Telah mengenali pc pada tahun lalu.

Alat Bantu: PC    Penilaian/Pengukuhan: Pelajar di suruh hantar email kepada azman@teacher.com

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 5.    31.1.2010 – 4.2.2010

Tarikh:  31.1.1010          Hari:Ahad Masa:   8.20 – 9.00          Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan:    3L                          Bil. Pelajar:

Tajuk:  Tajuk: b) Kesan  pemerintahan Jepun i. Politik, ekonomi dan sosial.

Objektif: 1. Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah

2. Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan
Sabah

3.  Menyebut dan hayati kesengsaraan rakyat.

Penerapan Nilai / Iktibar/ Patriotisme: Jati diri bangsa – Memperkasakan mental dan fizikal

Konsep/ Istilah: Ekonomi kawalan, Inflasi  dan Catuan makanan

Alat Bantu: Buku teks

Aktiviti: perbincangan dan penyoalan.

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

Tarikh   : 31.1.2010 Hari:   Ahad Masa:   9.40 – 10.20      Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) Malayan Union 1946

i. Tujuan    Penubuhan

ii. Ciri-ciri  Malayan Union

Objektif:          1. Menyatakan sebab penubuhan  Malayan Union

2. Mengemukakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union

3. Mentakrif konsep Jus Soli

4. Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union

5. Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union

Konsep/istilah:Pemulauan,Berkabung,Kempen,Gagasan,Kesatuan,Penentangan,Jus Soli, Tunjuk Perasaan

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada negara

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1. Class Characteristics

a) Form

b) Times

c) Prior Knowledge

1 D

10.40 – 10-20 am SUNDAY, 31.1.2010

ICT Literacy

Students already know how to

– follow order

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER LAB MANAGEMENT

Chapter 1 – Computer Lab Regulations

1.1 – Computer Lab Rules

1.2 – User

1.3 – Equipment

1.4 – Data and User Security

4. Learning Objectives Students will be taught to:

1.1.1 – List computer lab rules.

1.2.1 – Practice computer lab rules.

1.3.1 – Handle equipment responsibly.

1.4.1 – State the importance of data and user security.

5. Activities Students will be able to:

– Showing and explaining computer lab rules in the

computer lab

– Reporting on observation of practical lab rules using

worksheets

– Explaining procedures for responsible care of Equipment

– Discussing and listing appropriate ways of handling

equipment

– Explaining the importance of password and usernames

6. Evaluation – Students can list 90% of lab rules correctly

– Students can take care of computer lab properly

– Every student can create username and password

HARI ISNIN DAN SELASA CUTI SAKIT – ALMAKLUMLAH SAKIT JANTUNG.

Tarikh   : 3.2.2010                     Hari:    RABU Masa:   7.40 – 9.00                    Mata Pelajaran: SEJARAH

Tingkatan: 3A                            Bil. Pelajar:

Tajuk: c) Reaksi  penduduk tempatan terhadap Malayan Union

Objektif:1. Menghuraikan syarat kerakyatan Malayan Union

2. Menjelaskan maksud sultan  kehilangan kuasa dalam kerajaan Malayan Union

3. Menjelaskan kedudukan Malayan Democratic Union  (MDU) dalam Malayan Union

Alat Bantu: Buku teks      Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Konsep/istilah:Pemulauan,Berkabung,Kempen,Gagasan,Kesatuan,Penentangan,Jus Soli, Tunjuk Perasaan

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada negara

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA.

1. Class Characteristics

a) Form

b) Times

c) Prior Knowledge

2 B

9.00 – 10.20 AM, 3.1.2010, WEDNESDAY

ICT Literacy

Students already know how to

– follow order

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER LAB MANAGEMENT

Chapter 1 – Computer Lab Regulations

1.1 – Computer Lab Rules

1.2 – User

1.3 – Equipment

1.4 – Data and User Security

4. Learning Objectives Students will be taught to:

1.1.1 – List computer lab rules.

1.2.1 – Practice computer lab rules.

1.3.1 – Handle equipment responsibly.

1.4.1 – State the importance of data and user security.

5. Activities Students will be able to:

– Showing and explaining computer lab rules in the

computer lab

– Reporting on observation of practical lab rules using

worksheets

– Explaining procedures for responsible care of Equipment

– Discussing and listing appropriate ways of handling

equipment

– Explaining the importance of password and usernames

6. Evaluation – Students can list 90% of lab rules correctly

– Students can take care of computer lab properly

– Every student can create username and password

Tarikh   : 3.2.2010 Hari:   RABU Masa:   10.40 – 11.20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) Malayan Union 1946

i. Tujuan    Penubuhan

ii. Ciri-ciri  Malayan Union

Objektif:          1. Menyatakan sebab penubuhan  Malayan Union

2. Mengemukakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union

3. Mentakrif konsep Jus Soli

4. Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union

5. Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union

Konsep/istilah:Pemulauan,Berkabung,Kempen,Gagasan,Kesatuan,Penentangan,Jus Soli, Tunjuk Perasaan

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada negara

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA.

Tarikh   : 4.2.2010 Hari:   KHAMIS Masa:   8.20 – 9.40        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) Malayan Union 1946

i. Tujuan    Penubuhan

ii. Ciri-ciri  Malayan Union

Objektif:          1. Menyatakan sebab penubuhan  Malayan Union

2. Mengemukakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union

3. Mentakrif konsep Jus Soli

4. Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union

5. Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union

Konsep/istilah:Pemulauan,Berkabung,Kempen,Gagasan,Kesatuan,Penentangan,Jus Soli, Tunjuk Perasaan

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada negara

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA.

1. Class Characteristics

a) Form

b) Times

c) Prior Knowledge

2 C

10.40 -12.00 AM, 4.1.2010, THURSDAY

ICT Literacy

Students already know how to

– follow order

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER LAB MANAGEMENT

Chapter 1 – Computer Lab Regulations

1.1 – Computer Lab Rules

1.2 – User

1.3 – Equipment

1.4 – Data and User Security

4. Learning Objectives Students will be taught to:

1.1.1 – List computer lab rules.

1.2.1 – Practice computer lab rules.

1.3.1 – Handle equipment responsibly.

1.4.1 – State the importance of data and user security.

5. Activities Students will be able to:

– Showing and explaining computer lab rules in the

computer lab

– Reporting on observation of practical lab rules using

worksheets

– Explaining procedures for responsible care of Equipment

– Discussing and listing appropriate ways of handling

equipment

– Explaining the importance of password and usernames

6. Evaluation – Students can list 90% of lab rules correctly

– Students can take care of computer lab properly

– Every student can create username and password

HARI SABTU GANTI CUTI RAYA CINA JADUAL HARI KHAMIS

Tarikh   : 6.2.2010 Hari:   SABTU Masa:   8.20 – 9.40        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) Malayan Union 1946

i. Tujuan    Penubuhan

ii. Ciri-ciri  Malayan Union

Objektif:          1. Menyatakan sebab penubuhan  Malayan Union

2. Mengemukakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union

3. Mentakrif konsep Jus Soli

4. Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union

5. Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union

Konsep/istilah:Pemulauan,Berkabung,Kempen,Gagasan,Kesatuan,Penentangan,Jus Soli, Tunjuk Perasaan

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada negara

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA.

1. Class Characteristics

a) Form

b) Times

c) Prior Knowledge

2 C

10.40 -12.00 AM, 4.1.2010, THURSDAY

ICT Literacy

Students already know how to

– follow order

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER LAB MANAGEMENT

Chapter 1 – Computer Lab Regulations

1.1 – Computer Lab Rules

1.2 – User

1.3 – Equipment

1.4 – Data and User Security

4. Learning Objectives Students will be taught to:

1.1.1 – List computer lab rules.

1.2.1 – Practice computer lab rules.

1.3.1 – Handle equipment responsibly.

1.4.1 – State the importance of data and user security.

5. Activities Students will be able to:

– Showing and explaining computer lab rules in the

computer lab

– Reporting on observation of practical lab rules using

worksheets

– Explaining procedures for responsible care of Equipment

– Discussing and listing appropriate ways of handling

equipment

– Explaining the importance of password and usernames

6. Evaluation – Students can list 90% of lab rules correctly

– Students can take care of computer lab properly

– Every student can create username and password

NOTE: TIMES 11.20 – 12.00  OBLIGATION CLEAN THE CLASS

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 6.    7.2.2010 – 11.2.2010

Jadual Baru. Perubahan kali ke 3.

Tarikh   : 7.2.2010 Hari:   Ahad Masa:   9.00 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L                             Bil. Pelajar:

Tajuk: a) Malayan Union 1946

i. Tujuan    Penubuhan

ii. Ciri-ciri  Malayan Union

Objektif:          1. Menyatakan sebab penubuhan  Malayan Union

2. Mengemukakan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union

3. Mentakrif konsep Jus Soli

4. Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union

5. Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union

Konsep/istilah:Pemulauan,Berkabung,Kempen,Gagasan,Kesatuan,Penentangan,Jus Soli, Tunjuk Perasaan

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung -Sentiasa taat  setia kepada negara

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2K

ICT Literacy

Students already know – some software for computer – how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 1 – Introduction to Computer Software

1.1 Definition  1.2 Usage   1.3 Types of Software

4. Learning Objectives Students will be taught to:

1.1.1 State the definition of software.

1.2.1 State the usage of software.

1.3.1 List different types of software:

• Operating Systems • Utility Programmes • Application Software

5. Activities Students will be able to:

• Explaining the definition of software

• Facilitating pupils’ discussion on the use of software

• Discussing types of software

• Showing examples for different types of software

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of

software.

Tarikh : 8.2.2010 Hari:   Isnin Masa:   9.40 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                           Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Penubuhan UMNO 1946  i. Tujuan Penubuhan  ii. Perjuangan  Tokoh   (Dato’ Onn bin Jaafar, Datuk

Panglima Bukit Gantang, Dato’ Hamzah  Abdullah, Dato’ Nik Ahmad Kamil, Zainal Abidin Ahmad)

iii. Perjuangan dan perkembangan  UMNO

Objektif:     1. Menceritakan peristiwa yang membawa kepada pembentukan UMNO

2. Mengumpul maklumat tokoh-tokoh dalam jawatankuasa yang telah menggubal perlembagaan
UMNO

3. Mengumpul maklumat tentang ketokohan Dato’ Onn bin Jaafar

4. Memerihalkan peranan UMNO menggagalkan gagasan Malayan Union

5. Menyatakan perkembangan UMNO sehingga 1948

Konsep/istilah:Pemulauan Ketuanan Melayu, Kerakyatan, Perlembagaan.

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Bersatu dalam organisasi. Sentiasa bersatu padu dalam tindakan, Memartabatkan perjuangan tokoh tanah air, Menghargai jasa pemimpin, Kualiti rakyat kekuatan negara, Berilmu dan berketrampilan

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2C

ICT Literacy

Students already know – some software for computer – how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 10.40 – 12.00         8.2.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 1 – Introduction to Computer Software

1.1 Definition  1.2 Usage   1.3 Types of Software

4. Learning Objectives Students will be taught to:

1.1.1 State the definition of software.

1.2.1 State the usage of software.

1.3.1 List different types of software:

• Operating Systems • Utility Programmes • Application Software

5. Activities Students will be able to:

• Explaining the definition of software

• Facilitating pupils’ discussion on the use of software

• Discussing types of software

• Showing examples for different types of software

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of

software.

Tarikh : 9.2.2010 Hari:   Selasa Masa:   7.40 – 9.00        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                           Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

i. Rundingan ke arah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

ii. Ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948

Objektif: 1. Memerihalkan tentang rundingan kea rah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu

2. Menyatakan sebab pembentukan Persekutuan Tanah Melayu

3. Menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu

Konsep/istilah: Persekutuan,  Perlembagaan Perlembagaan Rakyat.

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Kewajipan untuk memelihara dan mempertahankan hak, Bertanggung
jawab dalam tindakan

KBKK:               Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti:  Penulisan Grafik :Membanding-kan ciri-ciri Malayan Union 1946 dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA.

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2B

ICT Literacy

Students already know – some software for computer – how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 10.40 – 12.00         9.2.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 1 – Introduction to Computer Software

1.1 Definition  1.2 Usage   1.3 Types of Software

4. Learning Objectives Students will be taught to:

1.1.1 State the definition of software.

1.2.1 State the usage of software.

1.3.1 List different types of software:

• Operating Systems • Utility Programmes • Application Software

5. Activities Students will be able to:

• Explaining the definition of software

• Facilitating pupils’ discussion on the use of software

• Discussing types of software

• Showing examples for different types of software

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of

software.

Tarikh : 10.2.2010        Hari:   Rabu Masa:   7.40 – 9.00        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                          Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Penubuhan UMNO 1946  i. Tujuan Penubuhan  ii. Perjuangan  Tokoh   (Dato’ Onn bin Jaafar, Datuk

Panglima Bukit Gantang, Dato’ Hamzah  Abdullah, Dato’ Nik Ahmad Kamil, Zainal Abidin Ahmad)

iii. Perjuangan dan perkembangan  UMNO

Objektif:     1. Menceritakan peristiwa yang membawa kepada pembentukan UMNO

2. Mengumpul maklumat tokoh-tokoh dalam jawatankuasa yang telah menggubal perlembagaan
UMNO

3. Mengumpul maklumat tentang ketokohan Dato’ Onn bin Jaafar

4. Memerihalkan peranan UMNO menggagalkan gagasan Malayan Union

5. Menyatakan perkembangan UMNO sehingga 1948

Konsep/istilah:Pemulauan Ketuanan Melayu, Kerakyatan, Perlembagaan.

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Bersatu dalam organisasi. Sentiasa bersatu padu dalam tindakan, Memartabatkan perjuangan tokoh tanah air, Menghargai jasa pemimpin, Kualiti rakyat kekuatan negara, Berilmu dan berketrampilan

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Perbincangan: Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union,

Kaji dokumen: Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1C

ICT Literacy

Students already know – some software for computer – how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 10.40 – 12.00         10.2.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 1 – Introduction to Computer Software

1.1 Definition  1.2 Usage   1.3 Types of Software

4. Learning Objectives Students will be taught to:

1.1.1 State the definition of software.

1.2.1 State the usage of software.

1.3.1 List different types of software:

• Operating Systems • Utility Programmes • Application Software

5. Activities Students will be able to:

• Explaining the definition of software

• Facilitating pupils’ discussion on the use of software

• Discussing types of software

• Showing examples for different types of software

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of

software.

Tarikh : 11.2.2010 Hari:   Khamis Masa:   8.20 – 9.00        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                          Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

i. Rundingan ke arah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

ii. Ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948

Objektif: 1. Memerihalkan tentang rundingan kea rah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu

2. Menyatakan sebab pembentukan Persekutuan Tanah Melayu

3. Menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu

Konsep/istilah: Persekutuan,  Perlembagaan Perlembagaan Rakyat.

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Kewajipan untuk memelihara dan mempertahankan hak, Bertanggung
jawab dalam tindakan

KBKK:               Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti:  Penulisan Grafik :Membanding-kan ciri-ciri Malayan Union 1946 dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA.

Tarikh   : 11.2.2010 Hari:   kHAMIS Masa:   9.40 – 10- 20     Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L                             Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

i. Rundingan ke arah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

ii. Ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948

Objektif: 1. Memerihalkan tentang rundingan kea rah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu

2. Menyatakan sebab pembentukan Persekutuan Tanah Melayu

3. Menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu

Konsep/istilah: Persekutuan,  Perlembagaan Perlembagaan Rakyat.

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Kewajipan untuk memelihara dan mempertahankan hak, Bertanggung
jawab dalam tindakan

KBKK:               Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti:  Penulisan Grafik :Membanding-kan ciri-ciri Malayan Union 1946 dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA.

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1D

ICT Literacy

Students already know – some software for computer – how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 11.20 -12.40         11.2.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 1 – Introduction to Computer Software

1.1 Definition  1.2 Usage   1.3 Types of Software

4. Learning Objectives Students will be taught to:

1.1.1 State the definition of software.

1.2.1 State the usage of software.

1.3.1 List different types of software:

• Operating Systems • Utility Programmes • Application Software

5. Activities Students will be able to:

• Explaining the definition of software

• Facilitating pupils’ discussion on the use of software

• Discussing types of software

• Showing examples for different types of software

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of

software.

CUTI TAHUN BARU CINA  12.2.2010 HINGGA 20.2.2010

SEKOLAH DIBUKA PADA 21.2.2010

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 7.    21.2.2010 – 25.2.2010

Tarikh   : 21.2.2010 Hari:   Ahad Masa:   9.00 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L                             Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

i. Rundingan ke arah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

ii. Ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948

Objektif: 1. Memerihalkan tentang rundingan kea rah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu

2. Menyatakan sebab pembentukan Persekutuan Tanah Melayu

3. Menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu

Konsep/istilah: Persekutuan,  Perlembagaan Perlembagaan Rakyat.

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Kewajipan untuk memelihara dan mempertahankan hak, Bertanggung
jawab dalam tindakan

KBKK:               Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti:  Penulisan Grafik :Membanding-kan ciri-ciri Malayan Union 1946 dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA.

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2K  ICT Literacy

Students already know

– some software for computer

– how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 10.40 – 12.00  21.2.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 2 – Operating System (OS)2.1 Introduction to Operating System (OS)2.2 OS Interface Environment

2.3 File Management

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the operating system. 2.1.2 State the functions of operating system.2.2.1 State the characteristics of OS environment based  Graphical User Interface (GUI).2.3.1 Manage folders and subfolders:• Create folders• Rename folders• Move files

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types and functions of operating system

• Showing the difference between DOS and Windows display

• Starting and shutting down the computer• Exploring the Windows environment

• Creating folders and subfolders• Renaming files and folders• Moving files and folders• Copying files and folders• Deleting files and folders

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh : 22.2.2010 Hari:   Isnin Masa:   9.40 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                           Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Ancaman Pengganas Komunis dan Pengisytiharan Darurat

a) Penyusupan dan kegiatan pengganas komunis

i. Cara penyusupan  -Penyerapan fahaman komunis di sekolah

ii. Penubuhan PKM Penyerapan  ideologi dalam Kesatuan Sekerja, Kesatuan Buruh dan sekolah

Objektif: 1. Menyatakan cara penyusupan anasir komunis di Tanah  Melayu dan sarawak

2. Mengemukakan tujuan penubuhan Parti Komunis Malaya

3. Menceritakan keganasan dan ancaman komunis di Tanah Melayu

Konsep/istilah:Ideologi komunis, Anasir komunis, Pengganas komunis, Penyusupan komunis, Mogok ,Serangan gerila

Patriotisme / Iktibar: Jati diri bangsa, Waspada dengan anasir yang bertentangan dengan cara

hidup kita, Keamanan membawa kemakmuran negara, -Menghargai keamanan

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Kajian Teks : Cara penyusupan dan kegiatan pengganas komunis Menonton filem :Bukit Kepong

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2C  ICT Literacy

Students already know

– some software for computer

– how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 10.40 – 12.00  22.2.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 2 – Operating System (OS)2.1 Introduction to Operating System (OS)2.2 OS Interface Environment

2.3 File Management

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the operating system. 2.1.2 State the functions of operating system.2.2.1 State the characteristics of OS environment based  Graphical User Interface (GUI).2.3.1 Manage folders and subfolders:• Create folders• Rename folders• Move files

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types and functions of operating system

• Showing the difference between DOS and Windows display

• Starting and shutting down the computer• Exploring the Windows environment

• Creating folders and subfolders• Renaming files and folders• Moving files and folders• Copying files and folders• Deleting files and folders

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh : 23.2.2010 Hari:   SELASA Masa:   7.40 – 9.00        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                           Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis

i. Perisytiharan darurat 1948

ii. Pengharaman Parti Komunis Malaya dan parti-parti berhaluan kiri

iii. Memperbesar pasukan keselamatan

Objektif:          1.Mentakrif istilah darurat

2. Menceritakan peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan darurat

3. Menyatakan langkah-langkah memperbesar pasukan keselamatan

Konsep/istilah: Darurat , Perintah berkurung

Patriotisme / Iktibar: Kejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara Malaysia. Bijak merancang

untuk kesejahteraan masa depan

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Kajian Teks : Kaji dokumen :  Ordinan Darurat 1948

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2B  ICT Literacy

Students already know

– some software for computer

– how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 10.40 – 12.00  23.2.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 2 – Operating System (OS)2.1 Introduction to Operating System (OS)2.2 OS Interface Environment

2.3 File Management

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the operating system. 2.1.2 State the functions of operating system.2.2.1 State the characteristics of OS environment based  Graphical User Interface (GUI).2.3.1 Manage folders and subfolders:• Create folders• Rename folders• Move files

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types and functions of operating system

• Showing the difference between DOS and Windows display

• Starting and shutting down the computer• Exploring the Windows environment

• Creating folders and subfolders• Renaming files and folders• Moving files and folders• Copying files and folders• Deleting files and folders

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh : 24.2.2010 Hari:   RABU Masa:   9.40 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                          Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Ancaman Pengganas Komunis dan Pengisytiharan Darurat

a) Penyusupan dan kegiatan pengganas komunis

i. Cara penyusupan  -Penyerapan fahaman komunis di sekolah

ii. Penubuhan PKM Penyerapan  ideologi dalam Kesatuan Sekerja, Kesatuan Buruh dan sekolah

Objektif: 1. Menyatakan cara penyusupan anasir komunis di Tanah  Melayu dan sarawak

2. Mengemukakan tujuan penubuhan Parti Komunis Malaya

3. Menceritakan keganasan dan ancaman komunis di Tanah Melayu

Konsep/istilah:Ideologi komunis, Anasir komunis, Pengganas komunis, Penyusupan komunis, Mogok ,Serangan gerila

Patriotisme / Iktibar: Jati diri bangsa, Waspada dengan anasir yang bertentangan dengan cara

hidup kita, Keamanan membawa kemakmuran negara, -Menghargai keamanan

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Kajian Teks : Cara penyusupan dan kegiatan pengganas komunis Menonton filem :Bukit Kepong

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1C  ICT Literacy

Students already know

– some software for computer

– how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 10.40 – 12.00  24.2.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 2 – Operating System (OS)2.1 Introduction to Operating System (OS)2.2 OS Interface Environment

2.3 File Management

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the operating system. 2.1.2 State the functions of operating system.2.2.1 State the characteristics of OS environment based  Graphical User Interface (GUI).2.3.1 Manage folders and subfolders:• Create folders• Rename folders• Move files

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types and functions of operating system

• Showing the difference between DOS and Windows display

• Starting and shutting down the computer• Exploring the Windows environment

• Creating folders and subfolders• Renaming files and folders• Moving files and folders• Copying files and folders• Deleting files and folders

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh : 25.2.2010 Hari:   KHAMIS Masa:   8.20 – 9.00        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A              Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis

i. Perisytiharan darurat 1948

ii. Pengharaman Parti Komunis Malaya dan parti-parti berhaluan kiri

iii. Memperbesar pasukan keselamatan

Objektif:          1.Mentakrif istilah darurat

2. Menceritakan peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan darurat

3. Menyatakan langkah-langkah memperbesar pasukan keselamatan

Konsep/istilah: Darurat , Perintah berkurung

Patriotisme / Iktibar: Kejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara Malaysia. Bijak merancang

untuk kesejahteraan masa depan

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Kajian Teks : Kaji dokumen :  Ordinan Darurat 1948

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA

Tarikh : 25.2.2010 Hari:   KHAMIS Masa:   9.40 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L                           Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Ancaman Pengganas Komunis dan Pengisytiharan Darurat

a) Penyusupan dan kegiatan pengganas komunis

i. Cara penyusupan  -Penyerapan fahaman komunis di sekolah

ii. Penubuhan PKM Penyerapan  ideologi dalam Kesatuan Sekerja, Kesatuan Buruh dan sekolah

Objektif: 1. Menyatakan cara penyusupan anasir komunis di Tanah  Melayu dan sarawak

2. Mengemukakan tujuan penubuhan Parti Komunis Malaya

3. Menceritakan keganasan dan ancaman komunis di Tanah Melayu

Konsep/istilah:Ideologi komunis, Anasir komunis, Pengganas komunis, Penyusupan komunis, Mogok ,Serangan gerila

Patriotisme / Iktibar: Jati diri bangsa, Waspada dengan anasir yang bertentangan dengan cara

hidup kita, Keamanan membawa kemakmuran negara, -Menghargai keamanan

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form b) Subject c) Prior Knowledge

1C  ICT Literacy

Students already know – some software for computer – how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 11.20- 12.40      25.2.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 2 – Operating System (OS)2.1 Introduction to Operating System (OS)2.2 OS Interface Environment 2.3 File Management

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the operating system. 2.1.2 State the functions of operating system.2.2.1 State the characteristics of OS environment based  Graphical User Interface (GUI).2.3.1 Manage folders and subfolders:• Create folders• Rename folders• Move files

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types and functions of operating system

• Showing the difference between DOS and Windows display

• Starting and shutting down the computer• Exploring the Windows environment

• Creating folders and subfolders• Renaming files and folders• Moving files and folders• Copying files and folders• Deleting files and folders

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 8.    28.2.2010 – 4.3.2010

Tarikh   : 28.3.2010 Hari:   Ahad Masa:   9.00 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L                             Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

i. Rundingan ke arah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

ii. Ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948

Objektif: 1. Memerihalkan tentang rundingan kea rah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu

2. Menyatakan sebab pembentukan Persekutuan Tanah Melayu

3. Menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu

Konsep/istilah: Persekutuan,  Perlembagaan Perlembagaan Rakyat.

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Kewajipan untuk memelihara dan mempertahankan hak, Bertanggung
jawab dalam tindakan

KBKK:               Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti:  Penulisan Grafik :Membanding-kan ciri-ciri Malayan Union 1946 dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA.

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2K  ICT Literacy

Students already know

– some software for computer

– how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 10.40 – 12.00  28.2.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 2 – Operating System (OS)2.1 Introduction to Operating System (OS)2.2 OS Interface Environment

2.3 File Management

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the operating system. 2.1.2 State the functions of operating system.2.2.1 State the characteristics of OS environment based  Graphical User Interface (GUI).2.3.1 Manage folders and subfolders:• Create folders• Rename folders• Move files

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types and functions of operating system

• Showing the difference between DOS and Windows display

• Starting and shutting down the computer• Exploring the Windows environment

• Creating folders and subfolders• Renaming files and folders• Moving files and folders• Copying files and folders• Deleting files and folders

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh : 1.3.2010 Hari:   Isnin Masa:   9.40 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                           Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Ancaman Pengganas Komunis dan Pengisytiharan Darurat

a) Penyusupan dan kegiatan pengganas komunis

i. Cara penyusupan  -Penyerapan fahaman komunis di sekolah

ii. Penubuhan PKM Penyerapan  ideologi dalam Kesatuan Sekerja, Kesatuan Buruh dan sekolah

Objektif: 1. Menyatakan cara penyusupan anasir komunis di Tanah  Melayu dan sarawak

2. Mengemukakan tujuan penubuhan Parti Komunis Malaya

3. Menceritakan keganasan dan ancaman komunis di Tanah Melayu

Konsep/istilah:Ideologi komunis, Anasir komunis, Pengganas komunis, Penyusupan komunis, Mogok ,Serangan gerila

Patriotisme / Iktibar: Jati diri bangsa, Waspada dengan anasir yang bertentangan dengan cara

hidup kita, Keamanan membawa kemakmuran negara, -Menghargai keamanan

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Kajian Teks : Cara penyusupan dan kegiatan pengganas komunis Menonton filem :Bukit Kepong

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2C  ICT Literacy

Students already know

– some software for computer

– how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 10.40 – 12.00  1.3.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 2 – Operating System (OS)2.1 Introduction to Operating System (OS)2.2 OS Interface Environment

2.3 File Management

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the operating system. 2.1.2 State the functions of operating system.2.2.1 State the characteristics of OS environment based  Graphical User Interface (GUI).2.3.1 Manage folders and subfolders:• Create folders• Rename folders• Move files

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types and functions of operating system

• Showing the difference between DOS and Windows display

• Starting and shutting down the computer• Exploring the Windows environment

• Creating folders and subfolders• Renaming files and folders• Moving files and folders• Copying files and folders• Deleting files and folders

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh : 2.3.2010 Hari:   SELASA Masa:   7.40 – 9.00        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                           Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis

i. Perisytiharan darurat 1948

ii. Pengharaman Parti Komunis Malaya dan parti-parti berhaluan kiri

iii. Memperbesar pasukan keselamatan

Objektif:          1.Mentakrif istilah darurat

2. Menceritakan peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan darurat

3. Menyatakan langkah-langkah memperbesar pasukan keselamatan

Konsep/istilah: Darurat , Perintah berkurung

Patriotisme / Iktibar: Kejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara Malaysia. Bijak merancang

untuk kesejahteraan masa depan

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Kajian Teks : Kaji dokumen :  Ordinan Darurat 1948

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2B  ICT Literacy

Students already know

– some software for computer

– how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 10.40 – 12.00  2.3.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 2 – Operating System (OS)2.1 Introduction to Operating System (OS)2.2 OS Interface Environment

2.3 File Management

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the operating system. 2.1.2 State the functions of operating system.2.2.1 State the characteristics of OS environment based  Graphical User Interface (GUI).2.3.1 Manage folders and subfolders:• Create folders• Rename folders• Move files

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types and functions of operating system

• Showing the difference between DOS and Windows display

• Starting and shutting down the computer• Exploring the Windows environment

• Creating folders and subfolders• Renaming files and folders• Moving files and folders• Copying files and folders• Deleting files and folders

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh : 3.3.2010 Hari:   RABU Masa:   9.40 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                          Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Ancaman Pengganas Komunis dan Pengisytiharan Darurat

a) Penyusupan dan kegiatan pengganas komunis

i. Cara penyusupan  -Penyerapan fahaman komunis di sekolah

ii. Penubuhan PKM Penyerapan  ideologi dalam Kesatuan Sekerja, Kesatuan Buruh dan sekolah

Objektif: 1. Menyatakan cara penyusupan anasir komunis di Tanah  Melayu dan sarawak

2. Mengemukakan tujuan penubuhan Parti Komunis Malaya

3. Menceritakan keganasan dan ancaman komunis di Tanah Melayu

Konsep/istilah:Ideologi komunis, Anasir komunis, Pengganas komunis, Penyusupan komunis, Mogok ,Serangan gerila

Patriotisme / Iktibar: Jati diri bangsa, Waspada dengan anasir yang bertentangan dengan cara

hidup kita, Keamanan membawa kemakmuran negara, -Menghargai keamanan

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Kajian Teks : Cara penyusupan dan kegiatan pengganas komunis Menonton filem :Bukit Kepong

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1C  ICT Literacy

Students already know

– some software for computer

– how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 10.40 – 12.00  3.3.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 2 – Operating System (OS)2.1 Introduction to Operating System (OS)2.2 OS Interface Environment

2.3 File Management

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the operating system. 2.1.2 State the functions of operating system.2.2.1 State the characteristics of OS environment based  Graphical User Interface (GUI).2.3.1 Manage folders and subfolders:• Create folders• Rename folders• Move files

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types and functions of operating system

• Showing the difference between DOS and Windows display

• Starting and shutting down the computer• Exploring the Windows environment

• Creating folders and subfolders• Renaming files and folders• Moving files and folders• Copying files and folders• Deleting files and folders

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh : 4.3.2010 Hari:   KHAMIS Masa:   8.20 – 9.00        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A              Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis

i. Perisytiharan darurat 1948

ii. Pengharaman Parti Komunis Malaya dan parti-parti berhaluan kiri

iii. Memperbesar pasukan keselamatan

Objektif:          1.Mentakrif istilah darurat

2. Menceritakan peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan darurat

3. Menyatakan langkah-langkah memperbesar pasukan keselamatan

Konsep/istilah: Darurat , Perintah berkurung

Patriotisme / Iktibar: Kejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara Malaysia. Bijak merancang

untuk kesejahteraan masa depan

KBKK: Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti: Kajian Teks : Kaji dokumen :  Ordinan Darurat 1948

Alat Bantu:      Buku teks

Penilaian/Pengukuhan: Pelajar faham dan disuruh membuat nota di rumah.

1MALAYSIA:   3 kaum perlu kerjasama untuk 1NEGARA 1MALAYSIA

Tarikh : 25.2.2010 Hari:   KHAMIS Masa:   9.40 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L                           Bil. Pelajar:

Tajuk: a) ) Ancaman Pengganas Komunis dan Pengisytiharan Darurat

a) Penyusupan dan kegiatan pengganas komunis

i. Cara penyusupan  -Penyerapan fahaman komunis di sekolah

ii. Penubuhan PKM Penyerapan  ideologi dalam Kesatuan Sekerja, Kesatuan Buruh dan sekolah

Objektif: 1. Menyatakan cara penyusupan anasir komunis di Tanah  Melayu dan sarawak

2. Mengemukakan tujuan penubuhan Parti Komunis Malaya

3. Menceritakan keganasan dan ancaman komunis di Tanah Melayu

Konsep/istilah:Ideologi komunis, Anasir komunis, Pengganas komunis, Penyusupan komunis, Mogok ,Serangan gerila

Patriotisme / Iktibar: Jati diri bangsa, Waspada dengan anasir yang bertentangan dengan cara

hidup kita, Keamanan membawa kemakmuran negara, -Menghargai keamanan

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form b) Subject c) Prior Knowledge

1C  ICT Literacy

Students already know – some software for computer – how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes 11.20- 12.40      4.3.2010
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 2 – Operating System (OS)2.1 Introduction to Operating System (OS)2.2 OS Interface Environment 2.3 File Management

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the operating system. 2.1.2 State the functions of operating system.2.2.1 State the characteristics of OS environment based  Graphical User Interface (GUI).2.3.1 Manage folders and subfolders:• Create folders• Rename folders• Move files

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types and functions of operating system

• Showing the difference between DOS and Windows display

• Starting and shutting down the computer• Exploring the Windows environment

• Creating folders and subfolders• Renaming files and folders• Moving files and folders• Copying files and folders• Deleting files and folders

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 9.    7.3.2010 – 11.3.2010

MINGGU INI ADA EXAM PERTENGAHAN SEMESTER SATU  7.3.2010 – 11.3.2010

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 .       12.3.10 HINGGA 20.3.10

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 10    21.3.2010 – 25.3.2010

Tarikh   :  21.3.2010 Hari:   Ahad Masa:   9.00 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L                             Bil. Pelajar:

Tajuk: a) b) Langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis

i. Perisytiharan darurat 1948

ii. Pengharaman Parti Komunis Malaya dan parti-parti berhaluan kiri

iii. Memperbesar pasukan keselamatan

iv. Rancangan Briggs  Mengatasi Min Yuen

-Pembentukan   Kampung Baru   -Pengisytiharan  Kawasan Hitam dan Kawasan Putih

Objektif:

1. Mentakrif istilah darurat

2. Menceritakan peristiwa yang  membawa kepada pengisytiharan darurat

3. Menyatakan langkah-langkah memperbesar pasukan keselamatan

4. Memerihal tentang kegiatan Min Yuen

5. Mencerita Rancangan Briggs

6. Menyenarai usaha-usaha untuk  mememangi hati dan fikiran rakyat

7. Menyatakan tentang tawaran pengampunan beramai-ramai

8. Menyatakan tentang Rundingan Baling

Konsep/istilah: Darurat, Perintah berkurung, Min Yuen, Kampung Baru, Kawasan Hitam dan Kawasan Putih

Home Guard, Tawaran pengampun-an beramai-ramai, Perang saraf, Propaganda

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Kejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara Malaysia, Bijak merancang untuk kesejahteraan masa depan, Negara Malaysia tanggungjawab kita, Menyokong dan melibatkan diri

dalam dasar negara Malaysia

KBKK:   Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti:  Kaji dokumen :Ordinan Darurat 1948 Membina peta minda :Langkah-langkah membanteras ancaman komunis

Kaji gambar :Perjumpaan di Baling 1955

Alat Bantu:      Buku teks

AHAD    10.40-12.00 2K

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

ICT Literacy

Students already know – some software for computer

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE Chapter 4 – Application Software

4.1 Introduction to Application Software

4.2 Installing and Uninstalling Applicatio Software

4. Learning Objectives Students will be taught to:

4.1.1 Identify types of application software:

• Word processing,  • Spreadsheet,• Presentation

• Database, • Programming

4.2.1 Install a software.

4.2.2 Uninstall or remove a software.

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types of application software

• Show examples of application software

• Demonstrating installation and removing an application    software

• Installing a simple application software

• Uninstalling or removing an application software

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh   :  22.3.2010 Hari:   ISNIN Masa:   9.40 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) b) Langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis

i. Perisytiharan darurat 1948

ii. Pengharaman Parti Komunis Malaya dan parti-parti berhaluan kiri

iii. Memperbesar pasukan keselamatan

iv. Rancangan Briggs  Mengatasi Min Yuen

-Pembentukan   Kampung Baru   -Pengisytiharan  Kawasan Hitam dan Kawasan Putih

Objektif:

1. Mentakrif istilah darurat

2. Menceritakan peristiwa yang  membawa kepada pengisytiharan darurat

3. Menyatakan langkah-langkah memperbesar pasukan keselamatan

4. Memerihal tentang kegiatan Min Yuen

5. Mencerita Rancangan Briggs

6. Menyenarai usaha-usaha untuk  mememangi hati dan fikiran rakyat

7. Menyatakan tentang tawaran pengampunan beramai-ramai

8. Menyatakan tentang Rundingan Baling

Konsep/istilah: Darurat, Perintah berkurung, Min Yuen, Kampung Baru, Kawasan Hitam dan Kawasan Putih

Home Guard, Tawaran pengampun-an beramai-ramai, Perang saraf, Propaganda

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Kejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara Malaysia, Bijak merancang untuk kesejahteraan masa depan, Negara Malaysia tanggungjawab kita, Menyokong dan melibatkan diri

dalam dasar negara Malaysia

KBKK:   Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti:  Kaji dokumen :Ordinan Darurat 1948 Membina peta minda :Langkah-langkah membanteras ancaman komunis

Kaji gambar :Perjumpaan di Baling 1955

Alat Bantu:      Buku teks

ISNIN 10.40-12.00 2C

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

ICT Literacy

Students already know – some software for computer

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE Chapter 4 – Application Software

4.1 Introduction to Application Software

4.2 Installing and Uninstalling Applicatio Software

4. Learning Objectives Students will be taught to:

4.1.1 Identify types of application software:

• Word processing,  • Spreadsheet,• Presentation

• Database, • Programming

4.2.1 Install a software.

4.2.2 Uninstall or remove a software.

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types of application software

• Show examples of application software

• Demonstrating installation and removing an application    software

• Installing a simple application software

• Uninstalling or removing an application software

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh   :  23.3.2010 Hari:   SELASA Masa:   9.00 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) b) Langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis

i. Perisytiharan darurat 1948

ii. Pengharaman Parti Komunis Malaya dan parti-parti berhaluan kiri

iii. Memperbesar pasukan keselamatan

iv. Rancangan Briggs  Mengatasi Min Yuen

-Pembentukan   Kampung Baru   -Pengisytiharan  Kawasan Hitam dan Kawasan Putih

Objektif:

1. Mentakrif istilah darurat

2. Menceritakan peristiwa yang  membawa kepada pengisytiharan darurat

3. Menyatakan langkah-langkah memperbesar pasukan keselamatan

4. Memerihal tentang kegiatan Min Yuen

5. Mencerita Rancangan Briggs

6. Menyenarai usaha-usaha untuk  mememangi hati dan fikiran rakyat

7. Menyatakan tentang tawaran pengampunan beramai-ramai

8. Menyatakan tentang Rundingan Baling

Konsep/istilah: Darurat, Perintah berkurung, Min Yuen, Kampung Baru, Kawasan Hitam dan Kawasan Putih

Home Guard, Tawaran pengampun-an beramai-ramai, Perang saraf, Propaganda

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Kejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara Malaysia, Bijak merancang untuk kesejahteraan masa depan, Negara Malaysia tanggungjawab kita, Menyokong dan melibatkan diri

dalam dasar negara Malaysia

KBKK:   Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti:  Kaji dokumen :Ordinan Darurat 1948 Membina peta minda :Langkah-langkah membanteras ancaman komunis

Kaji gambar :Perjumpaan di Baling 1955

Alat Bantu:      Buku teks

SELASA     10.40-12.00 2B

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

ICT Literacy

Students already know – some software for computer

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE Chapter 4 – Application Software

4.1 Introduction to Application Software

4.2 Installing and Uninstalling Applicatio Software

4. Learning Objectives Students will be taught to:

4.1.1 Identify types of application software:

• Word processing,  • Spreadsheet,• Presentation

• Database, • Programming

4.2.1 Install a software.

4.2.2 Uninstall or remove a software.

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types of application software

• Show examples of application software

• Demonstrating installation and removing an application    software

• Installing a simple application software

• Uninstalling or removing an application software

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh   :  24.3.2010       Hari:   RABU Masa:   7.40 – 9.00        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                            Bil. Pelajar:

Tajuk: a) b) Langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis

i. Perisytiharan darurat 1948

ii. Pengharaman Parti Komunis Malaya dan parti-parti berhaluan kiri

iii. Memperbesar pasukan keselamatan

iv. Rancangan Briggs  Mengatasi Min Yuen

-Pembentukan   Kampung Baru   -Pengisytiharan  Kawasan Hitam dan Kawasan Putih

Objektif:

1. Mentakrif istilah darurat

2. Menceritakan peristiwa yang  membawa kepada pengisytiharan darurat

3. Menyatakan langkah-langkah memperbesar pasukan keselamatan

4. Memerihal tentang kegiatan Min Yuen

5. Mencerita Rancangan Briggs

6. Menyenarai usaha-usaha untuk  mememangi hati dan fikiran rakyat

7. Menyatakan tentang tawaran pengampunan beramai-ramai

8. Menyatakan tentang Rundingan Baling

Konsep/istilah: Darurat, Perintah berkurung, Min Yuen, Kampung Baru, Kawasan Hitam dan Kawasan Putih

Home Guard, Tawaran pengampun-an beramai-ramai, Perang saraf, Propaganda

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Kejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara Malaysia, Bijak merancang untuk kesejahteraan masa depan, Negara Malaysia tanggungjawab kita, Menyokong dan melibatkan diri

dalam dasar negara Malaysia

KBKK:   Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti:  Kaji dokumen :Ordinan Darurat 1948 Membina peta minda :Langkah-langkah membanteras ancaman komunis

Kaji gambar :Perjumpaan di Baling 1955

Alat Bantu:      Buku teks

RABU    10.40-12.00   1C

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

ICT Literacy

Students already know – some software for computer

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE Chapter 4 – Application Software

4.1 Introduction to Application Software

4.2 Installing and Uninstalling Applicatio Software

4. Learning Objectives Students will be taught to:

4.1.1 Identify types of application software:

• Word processing,  • Spreadsheet,• Presentation

• Database, • Programming

4.2.1 Install a software.

4.2.2 Uninstall or remove a software.

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types of application software

• Show examples of application software

• Demonstrating installation and removing an application    software

• Installing a simple application software

• Uninstalling or removing an application software

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

Tarikh   :  25.3.2010 Hari:   KHAMIS Masa:   9.00 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A DAN 3L                             Bil. Pelajar:

Tajuk: a) b) Langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis

i. Perisytiharan darurat 1948

ii. Pengharaman Parti Komunis Malaya dan parti-parti berhaluan kiri

iii. Memperbesar pasukan keselamatan

iv. Rancangan Briggs  Mengatasi Min Yuen

-Pembentukan   Kampung Baru   -Pengisytiharan  Kawasan Hitam dan Kawasan Putih

Objektif:

1. Mentakrif istilah darurat

2. Menceritakan peristiwa yang  membawa kepada pengisytiharan darurat

3. Menyatakan langkah-langkah memperbesar pasukan keselamatan

4. Memerihal tentang kegiatan Min Yuen

5. Mencerita Rancangan Briggs

6. Menyenarai usaha-usaha untuk  mememangi hati dan fikiran rakyat

7. Menyatakan tentang tawaran pengampunan beramai-ramai

8. Menyatakan tentang Rundingan Baling

Konsep/istilah: Darurat, Perintah berkurung, Min Yuen, Kampung Baru, Kawasan Hitam dan Kawasan Putih

Home Guard, Tawaran pengampun-an beramai-ramai, Perang saraf, Propaganda

Penerapan Patriotisme / Iktibar: Kejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara Malaysia, Bijak merancang untuk kesejahteraan masa depan, Negara Malaysia tanggungjawab kita, Menyokong dan melibatkan diri

dalam dasar negara Malaysia

KBKK:   Mentakrif, Menghurai, Menjelas,  Meramal, Menilai, Menghubug  kait.

Aktiviti:  Kaji dokumen :Ordinan Darurat 1948 Membina peta minda :Langkah-langkah membanteras ancaman komunis

Kaji gambar :Perjumpaan di Baling 1955

Alat Bantu:      Buku teks

KHAMIS     10.40-12.00 2K

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

ICT Literacy

Students already know – some software for computer

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE Chapter 4 – Application Software

4.1 Introduction to Application Software

4.2 Installing and Uninstalling Applicatio Software

4. Learning Objectives Students will be taught to:

4.1.1 Identify types of application software:

• Word processing,  • Spreadsheet,• Presentation

• Database, • Programming

4.2.1 Install a software.

4.2.2 Uninstall or remove a software.

5. Activities Students will be able to:

• Discussing types of application software

• Show examples of application software

• Demonstrating installation and removing an application    software

• Installing a simple application software

• Uninstalling or removing an application software

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of    software.

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 11    28.3.2010 – 1.4.2010

Tarikh   :  28.3.2010 Hari:   Ahad Masa:   9.00 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L                             Bil. Pelajar:

TAJUK: Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan

a) Ke arah mencapai perpaduan kaum

i. Penubuhan dan perkembangan  parti-parti politik (UMNO,MIC,IMP,PAS dan Parti Negara)

ii. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

OBJEKTIF:

1. Menyatakan kandungan Laporan Barnes, Fenn-Wu dan Ordinan Pelajaran 1952

2. Memerihal tentang  jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

3. Mengumpul maklumat tentang parti-parti politik (UMNO,MCA, MIC, IMP, PAS, Parti Negara)

ABM: BUKU TEKS

KONSEP: Jawatan-kuasa, Sistem Pendidikan, Ordinan Pelajaran

AKTIVITI: Perbincangan : Kepentingan Laporan Barnes dan laporan Fenn-Wu. Simulasi : Mesyuarat jawatankuasa Hubungan Antara kaum. Buku skrap :  Maklumat parti-parti politik

UNSUR DAN T/LAKU PATRIOTISME: Perpaduan teras kejayaan negara kita, Sentiasa bersatu

untuk mencapai kejayaan

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2K  10.40 HINGGA 12.00

ICT Literacy

Students already know

– some software for computer

– how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 3 – Utility Software

3.1 OS Based Utility

3.2 Non-OS based Utility

4. Learning Objectives Students will be taught to:

3.1.1 Run scan disk on the computer.

3.1.2 Defrag the hard disk.

3.2.1 Scan the computer for viruses.

3.2.2 Compress and decompress files.

5. Activities Students will be able to:

• Running scan disk and defragging the hard disk

• Scanning for viruses

• Updating virus definitions (used an existing antivirus suplied to

the school or downloded freeware antivirus)

• Compressing and decompressing files

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of

software.

Tarikh   :  29.3.2010 Hari:   ISNIN Masa:   9.40 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                            Bil. Pelajar:

TAJUK: Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan

a) Ke arah mencapai perpaduan kaum

i. Penubuhan dan perkembangan  parti-parti politik (UMNO,MIC,IMP,PAS dan Parti Negara)

ii. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

OBJEKTIF:

1. Menyatakan kandungan Laporan Barnes, Fenn-Wu dan Ordinan Pelajaran 1952

2. Memerihal tentang  jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

3. Mengumpul maklumat tentang parti-parti politik (UMNO,MCA, MIC, IMP, PAS, Parti Negara)

ABM: BUKU TEKS

KONSEP: Jawatan-kuasa, Sistem Pendidikan, Ordinan Pelajaran

AKTIVITI: Perbincangan : Kepentingan Laporan Barnes dan laporan Fenn-Wu. Simulasi : Mesyuarat jawatankuasa Hubungan Antara kaum. Buku skrap :  Maklumat parti-parti politik

UNSUR DAN T/LAKU PATRIOTISME: Perpaduan teras kejayaan negara kita, Sentiasa bersatu

untuk mencapai kejayaan

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2C  10.40 HINGGA 12.00

ICT Literacy

Students already know

– some software for computer

– how to use Microsoft word

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 3 – Utility Software

3.1 OS Based Utility

3.2 Non-OS based Utility

4. Learning Objectives Students will be taught to:

3.1.1 Run scan disk on the computer.

3.1.2 Defrag the hard disk.

3.2.1 Scan the computer for viruses.

3.2.2 Compress and decompress files.

5. Activities Students will be able to:

• Running scan disk and defragging the hard disk

• Scanning for viruses

• Updating virus definitions (used an existing antivirus suplied to

the school or downloded freeware antivirus)

• Compressing and decompressing files

6. Evaluation – student can explain what is software and what is the usage of

software.

HARI SELASA DAN RABU CUTI HARI KEPUTERAAN ALSULTAN KELANTAN

HARI KHAMIS CUTI PERISTIWA

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 12    4.4.2010 – 8.4.2010

Tarikh   :  4.4.2010 Hari:   Ahad Masa:   9.00 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L

TAJUK: Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan

a) Ke arah mencapai perpaduan kaum

i. Penubuhan dan perkembangan  parti-parti politik (UMNO,MIC,IMP,PAS dan Parti Negara)

ii. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

OBJEKTIF:

1. Menyatakan kandungan Laporan Barnes, Fenn-Wu dan Ordinan Pelajaran 1952

2. Memerihal tentang  jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

3. Mengumpul maklumat tentang parti-parti politik (UMNO,MCA, MIC, IMP, PAS, Parti Negara)

ABM: BUKU TEKS

KONSEP: Jawatan-kuasa, Sistem Pendidikan, Ordinan Pelajaran

AKTIVITI: Perbincangan : Kepentingan Laporan Barnes dan laporan Fenn-Wu. Simulasi : Mesyuarat jawatankuasa Hubungan Antara kaum. Buku skrap :  Maklumat parti-parti politik

UNSUR DAN T/LAKU PATRIOTISME: Perpaduan teras kejayaan negara kita, Sentiasa bersatu

untuk mencapai kejayaan

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2K  10.40 HINGGA 12.00

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.4 Netiquette

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.4.1 Explain the meaning of Netiquette.

2.4.2 List out the Dos and Don’ts while communicating online.

2.4.3 Adhere to netiquette in various forms of online communications

5. Activities Students will be able to:

 • • Locating the meaning of netiquette from books,

magazines and other appropriate sources

 • • Netiquette relates to online communication, not

Surfing

 • • List Dos and Don’ts while communicating with

others online (surfing the Internet)

 • • Listing netiquette items:

o Use a pleasant tone in writing

o Ensure that messages are clear and concise

o Avoid spamming

o Avoid “Faming”

o Use emoticons wisely

o Exercise judgement before sending messages

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 13    4.4.2010 – 8.4.2010

Tarikh   5.4.2010 Hari:   ISNIN Masa:   9.40 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                            Bil. Pelajar:

Detik-detik Perisytiharan Kemerdekaan 31 Ogos 1957

a) Rombongan Merdeka 1956

i. Matlamat

ii. Perjanjian London 1956

Objektif:

1. Memerihalkan tentang rombongan merdeka 1956

2. Menyatakan kandungan Perjanjian London 1956

3. Mengumpul maklumat tentang keanggotaan, matlamat dan asas penggubalan Suruhanjaya Reid

4. Mengemukakan perkara-perkara yang dipinda dalam rang undang-undang yang dikemukan oleh Suruhanjaya Reid

5. Menyenaraikan isi penting kandungan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

KONSEP/ ISTILAH: Pakatan Murni, Raja Berperlembagaan, Demokrasi, Kedudukan istimewa orang Melayu..

KBKK: Memerihal, Mengumpul maklumat, Menyenarai, Me Membuat inferens.

Aktiviti: Kajian Dokumen : Perjanjian London, Simulasi : Pelbagai kaum berunding untuk membentuk asas-asas Perlembagaan 1957.

Patriotisme: Kemerdekaan dan kedaulatan negara kita, Menghargai dan menghadapi kemerdekaan negara kita, Perpaduan rakyat tunggak kemerdekaan negara, Bertanggung jawab, Pakatan Murni menjamin perpaduanm,  Sentiasa  bermuafakat

untuk mengekalkan perpaduan.

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2C  10.40 HINGGA 12.00

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.4 Netiquette

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.4.1 Explain the meaning of Netiquette.

2.4.2 List out the Dos and Don’ts while communicating online.

2.4.3 Adhere to netiquette in various forms of online communications

5. Activities Students will be able to:

 • • Locating the meaning of netiquette from books,

magazines and other appropriate sources

 • • Netiquette relates to online communication, not

Surfing

 • • List Dos and Don’ts while communicating with

others online (surfing the Internet)

 • • Listing netiquette items:

o Use a pleasant tone in writing

o Ensure that messages are clear and concise

o Avoid spamming

o Avoid “Faming”

o Use emoticons wisely

o Exercise judgement before sending messages

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. program

HARI SELASA: CUTI CRK – 6.4.2010,  RABU DAN KHAMIS 7 DAN 8 HB APRIL 2010 CUTI SAKIT.

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 14 –  11.4.2010 – 15.4.2010

Tarikh   :  11.4.2010 Hari:   Ahad Masa:   9.00 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3L                             Bil. Pelajar:

Detik-detik Perisytiharan Kemerdekaan 31 Ogos 1957

a) Rombongan Merdeka 1956

i. Matlamat

ii. Perjanjian London 1956

Objektif:

1. Memerihalkan tentang rombongan merdeka 1956

2. Menyatakan kandungan Perjanjian London 1956

3. Mengumpul maklumat tentang keanggotaan, matlamat dan asas penggubalan Suruhanjaya Reid

4. Mengemukakan perkara-perkara yang dipinda dalam rang undang-undang yang dikemukan oleh Suruhanjaya Reid

5. Menyenaraikan isi penting kandungan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

KONSEP/ ISTILAH: Pakatan Murni, Raja Berperlembagaan, Demokrasi, Kedudukan istimewa orang Melayu..

KBKK: Memerihal, Mengumpul maklumat, Menyenarai, Me Membuat inferens.

Aktiviti: Kajian Dokumen : Perjanjian London, Simulasi : Pelbagai kaum berunding untuk membentuk asas-asas Perlembagaan 1957.

Patriotisme: Kemerdekaan dan kedaulatan negara kita, Menghargai dan menghadapi kemerdekaan negara kita, Perpaduan rakyat tunggak kemerdekaan negara, Bertanggung jawab, Pakatan Murni menjamin perpaduanm,  Sentiasa  bermuafakat

untuk mengekalkan perpaduan.

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2K  10.40 HINGGA 12.00

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.4 Netiquette

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.4.1 Explain the meaning of Netiquette.

2.4.2 List out the Dos and Don’ts while communicating online.

2.4.3 Adhere to netiquette in various forms of online communications

5. Activities Students will be able to:

 • • Locating the meaning of netiquette from books,

magazines and other appropriate sources

 • • Netiquette relates to online communication, not

Surfing

 • • List Dos and Don’ts while communicating with

others online (surfing the Internet)

 • • Listing netiquette items:

o Use a pleasant tone in writing

o Ensure that messages are clear and concise

o Avoid spamming

o Avoid “Faming”

o Use emoticons wisely

o Exercise judgement before sending messages

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. program

Tarikh   12.4.2010 Hari:   ISNIN Masa:   9.40 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3B                            Bil. Pelajar:

Kerja Kursus Sejarah

i. Membuat rujukan

ii. Menyusun  bahan

iii. Menyemak  bahan

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2C 10.40 HINGGA 12.00

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.4 Netiquette

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.4.1 Explain the meaning of Netiquette.

2.4.2 List out the Dos and Don’ts while communicating online.

2.4.3 Adhere to netiquette in various forms of online communications

5. Activities Students will be able to:

 • • Locating the meaning of netiquette from books,

magazines and other appropriate sources

 • • Netiquette relates to online communication, not

Surfing

 • • List Dos and Don’ts while communicating with

others online (surfing the Internet)

 • • Listing netiquette items:

o Use a pleasant tone in writing

o Ensure that messages are clear and concise

o Avoid spamming

o Avoid “Faming”

o Use emoticons wisely

o Exercise judgement before sending messages

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. program

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

RABU    10.40-12.00   1C

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.4 Netiquette

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.4.1 Explain the meaning of Netiquette.

2.4.2 List out the Dos and Don’ts while communicating online.

2.4.3 Adhere to netiquette in various forms of online communications

5. Activities Students will be able to:

• Locating the meaning of netiquette from books,

magazines and other appropriate sources

• Netiquette relates to online communication, not

Surfing

• List Dos and Don’ts while communicating with

others online (surfing the Internet)

• Listing netiquette items:

o Use a pleasant tone in writing

o Ensure that messages are clear and concise

o Avoid spamming

o Avoid “Faming”

o Use emoticons wisely

o Exercise judgement before sending messages

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. program

Tarikh   :  14.4.2010       Hari:   RABU Masa:   7.40 – 9.00        Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A                            Bil. Pelajar:

i. Membuat rujukan

ii. Menyusun  bahan

iii. Menyemak  bahan

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

SELASA     10.40-12.00 2B

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.4 Netiquette

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.4.1 Explain the meaning of Netiquette.

2.4.2 List out the Dos and Don’ts while communicating online.

2.4.3 Adhere to netiquette in various forms of online communications

5. Activities Students will be able to:

• Locating the meaning of netiquette from books,

magazines and other appropriate sources

• Netiquette relates to online communication, not

Surfing

• List Dos and Don’ts while communicating with

others online (surfing the Internet)

• Listing netiquette items:

o Use a pleasant tone in writing

o Ensure that messages are clear and concise

o Avoid spamming

o Avoid “Faming”

o Use emoticons wisely

o Exercise judgement before sending messages

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. program

Tarikh   :  15.4.2010 Hari:   KHAMIS Masa:   9.00 – 10 – 20    Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan: 3A DAN 3L                             Bil. Pelajar:

i. Membuat rujukan

ii. Menyusun  bahan

iii. Menyemak  bahan

CATATAN: CERAMAH PENYAKIT H1N1

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

KHAMIS   1D  11.20  –  12.40

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.4 Netiquette

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.4.1 Explain the meaning of Netiquette.

2.4.2 List out the Dos and Don’ts while communicating online.

2.4.3 Adhere to netiquette in various forms of online communications

5. Activities Students will be able to:

• Locating the meaning of netiquette from books,

magazines and other appropriate sources

• Netiquette relates to online communication, not

Surfing

• List Dos and Don’ts while communicating with

others online (surfing the Internet)

• Listing netiquette items:

o Use a pleasant tone in writing

o Ensure that messages are clear and concise

o Avoid spamming

o Avoid “Faming”

o Use emoticons wisely

o Exercise judgement before sending messages

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 15

Tarikh   :  18.4.2010 Hari:   Ahad Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan:

b) Rundingan  antara kaum dan  Penyediaan  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu  1957

i. Suruhanjaya Reid, Penubuhan, matlamat, anggota dan tugas

– Asas penggubalan yang dipersetujui bersama i. Matlamat

ii. Perjanjian London 1956

Objektif: 1. Memerihalkan tentang rombongan merdeka 1956

2. Menyatakan kandungan Perjanjian London 1956

3. Mengumpul maklumat tentang keanggotaan, matlamat dan asas penggubalan Suruhanjaya Reid

4. Mengemukakan perkara-perkara yang dipinda dalam rang undang-undang yang dikemukan oleh Suruhanjaya

Reid

5. Menyenaraikan isi penting kandungan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

6. Menyenaraikan kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah  Melayu 1957

7. Menceritakan peristiwa perisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957

KONSEP/ ISTILAH: Pakatan Murni, Raja Berperlembagaan, Demokrasi,Kedudukan istimewa orang Melayu

Amalan toleransi

KBKK: Memerihal, Mengumpul maklumat, Menyenarai, Me Membuat inferens.

Aktiviti: Kajian Dokumen : Perjanjian London, Simulasi : Pelbagai kaum berunding untuk membentuk asas-asas Perlembagaan 1957.

Patriotisme: Kemerdekaan dan kedaulatan negara kita, Menghargai dan menghadapi kemerdekaan negara kita, Perpaduan rakyat tunggak kemerdekaan negara, Bertanggung jawab, Pakatan Murni menjamin perpaduanm,  Sentiasa  bermuafakat

untuk mengekalkan perpaduan.

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.4 Netiquette

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.4.1 Explain the meaning of Netiquette.

2.4.2 List out the Dos and Don’ts while communicating online.

2.4.3 Adhere to netiquette in various forms of online communications

5. Activities Students will be able to:

 • • Locating the meaning of netiquette from books,

magazines and other appropriate sources

 • • Netiquette relates to online communication, not

Surfing

 • • List Dos and Don’ts while communicating with

others online (surfing the Internet)

 • • Listing netiquette items:

o Use a pleasant tone in writing

o Ensure that messages are clear and concise

o Avoid spamming

o Avoid “Faming”

o Use emoticons wisely

o Exercise judgement before sending messages

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 16

Tarikh   :  25.4.2010 Hari:   Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan:

Tajuk

– kedudukan raja- raja Melayu  – Kedudukan istimewa orang Melayu, – Bahasa Melayu , sebagai bahasa rasmi

– Agama Islam sebagai agama rasmi. Hak bukan Melayu

ii. Perjanjian  Persekutuan Tanah Melayu 1957 – Kandungan Perjanjian  Persekutuan Tanah Melayu 1957

Objektif

1. Membincangkan peranan dan kewibawaan pemimpin semasa Rundingan Kemerdekaan 1956

2. Membandingkan tentang Rombongan London 1954 dengan Rombongan London 1956

3. Membincangkan kewujudan amalan toleransi dan musyawarah semasa pembentukan Perlembagaan

Kemerdekaan Tanah Melayu

4. Membandingkan syarat-syarat kerakyatan 1957

KONSEP/ ISTILAH: Bahasa rasmi, Kabinet

KBKK: Memerihal, Mengumpul maklumat, Menyenarai, Me Membuat inferens.

Aktiviti: Kajian Dokumen : Perjanjian London, Simulasi : Pelbagai kaum berunding untuk membentuk asas-asas Perlembagaan 1957.

Patriotisme: Kemerdekaan dan kedaulatan negara kita, Menghargai dan menghadapi kemerdekaan negara kita, Perpaduan rakyat tunggak kemerdekaan negara, Bertanggung jawab, Pakatan Murni menjamin perpaduanm,  Sentiasa  bermuafakat

untuk mengekalkan perpaduan.

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Berkat

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.5 Internet Communications

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.5.1 State various forms of communication on the Internet.

2.5.2 List peripherals used for communications.

2.5.3 Communicate using e-mail.

2.5.4 Practise honesty in online communications.

2.5.5 Observe safety precautions when retrieving mail.

2.5.6 Communicate using Internet Relay Chat (IRC).

2.5.7 Observe safety precautions when communicating online.

5. Activities Students will be able to:

 • • Introducing pupils to several forms of Internet communications:

o E-mailing

o Chatting

o Conferencing (audio and video)

o Net Meeting

o Newsgroup

o Forum

 • • Listing peripherals used for communications:

o Web camera

o Microphone

o Earphone

 • • Demonstrating how to:

o Register an e-mail account

o send messages

o attach files to messages

o receive/retrieve messages

o download attached files

o delete/save messages

 • • Introducing pupils to Internet Relay Chat:

o MIRC

o MS-Chat

o ICQ

o Messenger tool

 • • Chatting using Messenger:

o communicating between two or more users

o observing safety precautions

o observing Netiquette

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. Program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 17

2.5.2010  HARI AHAD CUTI HARI PEKERJA

Tarikh   :  3.5.2020 Hari:  Isnin Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan:

Tajuk

c) Pemasyhuran Kemerdekaan 31 Ogos 1957

– Kandungan Pemasyhuran Kemerdekaan

Objektif

1. Mentafsir kepentingan pakatan murni sebelum kemerdekaan

2. Membuat inferens tentang kejayaan mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah

3. Membincang tanggungjawab rakyat Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan negara dan mengisi kemerdekaan

KONSEP/ ISTILAH: Bahasa rasmi, Kabinet

KBKK: Memerihal, Mengumpul maklumat, Menyenarai, Me Membuat inferens.

Aktiviti: Kajian Dokumen : Perjanjian London, Simulasi : Pelbagai kaum berunding untuk membentuk asas-asas Perlembagaan 1957.

Patriotisme: Kemerdekaan dan kedaulatan negara kita, Menghargai dan menghadapi kemerdekaan negara kita, Perpaduan rakyat tunggak kemerdekaan negara, Bertanggung jawab, Pakatan Murni menjamin perpaduanm,  Sentiasa  bermuafakat

untuk mengekalkan perpaduan.

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

ICT Literacy

Students already know

– some software for computer

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic COMPUTER SOFTWARE

Chapter 7 – Presentation Software

7.1 Concept of Multimedia

7.2 Steps in Multimedia Development

7.3 Introduction to Presentation Software

7.4 Starting Presentation Software

4. Learning Objectives Students will be taught to:

7.1.1 State the concept of Multimedia

7.2.1 State the steps in multimedia development:

 • • Analysis
 • • Design (Storyboard)
 • • Implementation
 • • Testing
 • • Evaluation
 • • Publishing

7.3.1 State the usage of presentation software.

7.4.1 Start presentation software.

7.4.2 State the steps of starting presentation software.

7.4.3 State and identify features in the presentation software and

demonstrate understanding of user interface.

7.4.4 State the main toolbars in the presentation software:

 • • Standard bar
 • • Formatting bar
 • • Drawing bar
 • • Task Pane bar
 • • Slide design
 • • Slide layout
5. Activities Students will be able to:

 • • Explaining the concept of multimedia
 • • Explaining the steps in multimedia development
 • • Explaining the usage of presentation software and showing samples of presentations
 • • Demonstrating how to start a presentation software and explaining the user interface
 • • Starting presentation software and exploring the user interface
 • • Discussing the toolbars in MS PowerPoint
6. Evaluation – student can edit excel programs to do some writing/calculations

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 18

Tarikh   :  9.5.2010 Hari:   Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah

Tingkatan:

Tajuk

5.6 Perubahan Pentadbiran Ke Arah pentadbiran Sendiri di Sarawak dan Sabah

a) Perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak

i. Sarawak selepas kekalahan Jepun

– Pentadbiran Tentera British

ii. Sarawak diserahkan kepada kerajaan British

Objektif

1. pentadbiran Tentera British di  Sarawak selepas kekalahan Jepun

2. Mengumpul maklumat tentang sebab-sebab penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British

3. Menyatakan reaksi awal penduduk sarawak tentang pengumuman Sarawak sebagai tanah jajahan British

KONSEP/ ISTILAH: Negara berdaulatMerdeka Antipenyerahan

KBKK: Memerihal, Mengumpul maklumat,Mentakrif, Menyenarai, Menerang, , Menghurai, Menjelas, Mengkelas

Aktiviti: Perbincangan :Sebab-sebab Kerajaan Brooke menyerahkan Sarawak kepada British, Kajian Peta :

Kedudukan Sarawak dalam jalan perdagangan antara Hong Kong dan Singapura, Pengurusan Grafik : Membanding gerakan antipenyerahan di Sarawak dengan penentangan Malayan Union

Patriotisme: Kemakmuran negara dinikmati bersama, – Bersama, memanfaatkan , kekayaan negara, Keberanian dan kegigihan mempertahankan maruah serta masa depan negara, – Bersatu  mempertahankan kedaulatan dan maruah negara

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Kreatif

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 3 – The Website

3.1 Introduction to Website

3.2 Developing a Website

4. Learning Objectives Students will be taught to:

3.1.1 Define website.

3.1.2 List web design software.

3.2.2 Register with a web server.

3.2.3 Upload web pages.

5. Activities Students will be able to:

 • • Introducing several web design software:

o Microsoft FrontPage

o Macromedia Dreamweaver

o Claris

o Microsoft Word

 • • Creating a website using website design tools:

o Inserting text

o Inserting images

o Inserting hyperlinks

 • • Working in groups to create a website for:

o School

o Club

o Society

 • • Choosing a web server to place the website
 • • Uploading web pages to the free web hosting:

o Yahoo

o Time.net

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. Program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 19

Tarikh   :  16.5.2010 Hari:   Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:

SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH

Tarikh   :  17.5.2010 Hari:   Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan

Tajuk:

– Sebab-sebab Vyner Brooke  menyerahkan Sarawak kepada Kerajaan British

– Perubahan status  Sarawak

iii. Gerakan antipenyerahan -Tujuan- Bentuk  perjuangan

– Kemunculan  organisasi politik seperti Kesatuan Melayu Sarawak, Sarawak Dayak Association, Pergerakan

Pemuda Melayu  (Sibu) dan lain-lain

– Rukun 13

Objektif

Mentakrif gerakan antipenyerahan

Menyenarai usaha penduduk  Sarawak dalam gerakan antipenyerahan

Mengumpul maklumat tentang    langkah yang diambil oleh Kerajaan British dalam   penyerahan

Memerihal langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak.

Mengumpul maklumat penubuhan parti-parti politik di Sarawak seperti SUPP, PANAS, SNAP, PESAKA, BARJASA

Menerangkan kekayaan Sarawak menarik minat British

Menghurai sebab kegagalan gerakan antipenyerahan

Menjelaskan kejayaan British melemahkan gerakan antipenyerahan melalui Surat Pekeliling No. 9

Menghurai isi kandungan Rukun 13

Mengkelas penubuhan parti-parti politik di Sarawak

KONSEP/ ISTILAH: Negara berdaulat Merdeka Antipenyerahan

KBKK: Memerihal, Mengumpul maklumat,Mentakrif, Menyenarai, Menerang, , Menghurai, Menjelas, Mengkelas

Aktiviti: Perbincangan :Sebab-sebab Kerajaan Brooke menyerahkan Sarawak kepada British, Kajian Peta :

Kedudukan Sarawak dalam jalan perdagangan antara Hong Kong dan Singapura, Pengurusan Grafik : Membanding gerakan antipenyerahan di Sarawak dengan penentangan Malayan Union

Patriotisme: Kemakmuran negara dinikmati bersama, – Bersama, memanfaatkan , kekayaan negara, Keberanian dan kegigihan mempertahankan maruah serta masa depan negara, – Bersatu  mempertahankan kedaulatan dan maruah negara

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Kreatif

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 3 – The Website

3.1 Introduction to Website

3.2 Developing a Website

4. Learning Objectives Students will be taught to:

3.1.1 Define website.

3.1.2 List web design software.

3.2.2 Register with a web server.

3.2.3 Upload web pages.

5. Activities Students will be able to:

 • • Introducing several web design software:

o Microsoft FrontPage

o Macromedia Dreamweaver

o Claris

o Microsoft Word

 • • Creating a website using website design tools:

o Inserting text

o Inserting images

o Inserting hyperlinks

 • • Working in groups to create a website for:

o School

o Club

o Society

 • • Choosing a web server to place the website
 • • Uploading web pages to the free web hosting:

o Yahoo

o Time.net

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. Program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 20

Tarikh   :  23.5.2010 Hari:   Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:

Tajuk:

iv. Langkah-langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak 1946 – 1961

– Perlembagaan 1941

– Majlis Tempatan 1947

– Pilihan raya Majlis Perbandaran 1956

– Penubuhan parti-parti politik seperti SUPP,  PANAS, SNAP, BARJASA, Parti Perikatan  Sarawak

Objektif

1. Membincangkan tindakan pejuang gerakan antipenyerahan membunuh Gabenor sarawak

2. Menjana idea ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak lebih cepat sekiranya di bawah pentadbiran Brooke

berbanding di bawah kerajaan British

3. Mencerakinkan tindakan British melambatkan usaha  kea rah berkerajaan sendiri di  Sarawak

KONSEP/ ISTILAH: Negara berdaulat Merdeka Antipenyerahan

KBKK: Memerihal, Mengumpul maklumat,Mentakrif, Menyenarai, Menerang, , Menghurai, Menjelas, Mengkelas

Aktiviti: Perbincangan :Sebab-sebab Kerajaan Brooke menyerahkan Sarawak kepada British, Kajian Peta :

Kedudukan Sarawak dalam jalan perdagangan antara Hong Kong dan Singapura, Pengurusan Grafik : Membanding gerakan antipenyerahan di Sarawak dengan penentangan Malayan Union

Patriotisme: Kemakmuran negara dinikmati bersama, – Bersama, memanfaatkan , kekayaan negara, Keberanian dan kegigihan mempertahankan maruah serta masa depan negara, – Bersatu  mempertahankan kedaulatan dan maruah negara

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Kreatif

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 3 – The Website

3.1 Introduction to Website

3.2 Developing a Website

4. Learning Objectives Students will be taught to:

3.1.1 Define website.

3.1.2 List web design software.

3.2.2 Register with a web server.

3.2.3 Upload web pages.

5. Activities Students will be able to:

 • • Introducing several web design software:

o Microsoft FrontPage

o Macromedia Dreamweaver

o Claris

o Microsoft Word

 • • Creating a website using website design tools:

o Inserting text

o Inserting images

o Inserting hyperlinks

 • • Working in groups to create a website for:

o School

o Club

o Society

 • • Choosing a web server to place the website
 • • Uploading web pages to the free web hosting:

o Yahoo

o Time.net

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. Program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 21

PEPERIKSAAN PKBS 30.5.2010 HINGGA 3.6.2010

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 4.6.2010 HINGGA 19.6.2010

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 22

Tarikh   :20.6.2010 Hari:   Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:

Tajuk:

b) Perubahan Pentadbiran Ke Arah Berkerajaan Sendiri di Sabah

i. Sabah diserahkan kepada British  Pentadbiran Tentera British

– Penyerahan  Sabah kepada Kerajaan British oleh Syarikat Borneo Utara British (SBUB)

ii. langkah-langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah

Objektif:

1. Memerihal tentang pentadbiran Tentera British di Sabah selepas kekalahan Jepun

2. Mengumpul maklumat tentang  sebab penyerahan Sabah  kepada Kerajaan British

3. Menyatakan reaksi penduduk  Sabah tentang pengumuman  Sabah sebagai tanah Jajahan  British.

4. Menyatakan kemunculan kesedaran kebangsaan di  Sabah

5. Mengemukakan usaha ke arah berkerajaan sendiri di Sabah

6. Mengumpul maklumat tentang  penubuhan parti-parti politik di Sabah seperti USNO, UNKO, Pasok Momogun, Parti Cina Sabah dan Perikatan Sabah

KONSEP/ ISTILAH: Majlis Daerah,  Majlis bandaran, Gabenor

KBKK: Mentafsir, Mengumpul maklumat, Mencerita, Menghubung kait, Menghurai, Membincang, Menjana idea

Aktiviti: Perbincangan :Sebab-sebab Syarikat Borneo Utara British (SBUB) menyerahkan Sabah kepada British.

Pengurusan Grafik :Perbandingan langkah ke arah berkerajaan

Patriotisme: Kesedaran kepentingan berorganisasi, -Sepakat dalam perjuangan membawa kejayaan

Kepekaan dalam menerima perubahan, -Bijak menilai

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Kreatif

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 3 – The Website

3.1 Introduction to Website

3.2 Developing a Website

4. Learning Objectives Students will be taught to:

3.1.1 Define website.

3.1.2 List web design software.

3.2.2 Register with a web server.

3.2.3 Upload web pages.

5. Activities Students will be able to:

 • • Introducing several web design software:

o Microsoft FrontPage

o Macromedia Dreamweaver

o Claris

o Microsoft Word

 • • Creating a website using website design tools:

o Inserting text

o Inserting images

o Inserting hyperlinks

 • • Working in groups to create a website for:

o School

o Club

o Society

 • • Choosing a web server to place the website
 • • Uploading web pages to the free web hosting:

o Yahoo

o Time.net

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. Program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 23

Tarikh   :  27.6.2010 Hari:   Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:

Tajuk:

– Perlembagaan 1950

– Majlis Tempatan 1952

– Perlembagaan 1960

– Pilihan raya  Majlis Undangan 1962

– Kemunculan persatuan seperti UNKO, USNO,  Pasok Momogun, PCS, Parti  Perikatan Sabah.

Objektif:

1. Mengkelaskan penubuhan  parti-parti politik di Sabah

2. Membincangkan tentang kelewatan kesedaran kebangsaan di Sabah

3. Membandingkan reaksi pendudyuk Sarawak dengan  Sabah tentang penyerahan negeri mereka sebagai tanah

jajahan British

4. Membandingkan tentang langkah yang diambil ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak dan Sabah

KONSEP/ ISTILAH: Majlis Daerah,  Majlis bandaran, Gabenor

KBKK: Mentafsir, Mengumpul maklumat, Mencerita, Menghubung kait, Menghurai, Membincang, Menjana idea

Aktiviti: Perbincangan :Sebab-sebab Syarikat Borneo Utara British (SBUB) menyerahkan Sabah kepada British.

Pengurusan Grafik :Perbandingan langkah ke arah berkerajaan

Patriotisme: Kesedaran kepentingan berorganisasi, -Sepakat dalam perjuangan membawa kejayaan

Kepekaan dalam menerima perubahan, -Bijak menilai

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Kreatif

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 3 – The Website

3.1 Introduction to Website

3.2 Developing a Website

4. Learning Objectives Students will be taught to:

3.1.1 Define website.

3.1.2 List web design software.

3.2.2 Register with a web server.

3.2.3 Upload web pages.

5. Activities Students will be able to:

 • • Introducing several web design software:

o Microsoft FrontPage

o Macromedia Dreamweaver

o Claris

o Microsoft Word

 • • Creating a website using website design tools:

o Inserting text

o Inserting images

o Inserting hyperlinks

 • • Working in groups to create a website for:

o School

o Club

o Society

 • • Choosing a web server to place the website
 • • Uploading web pages to the free web hosting:

o Yahoo

o Time.net

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. Program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 24

Tarikh   :  4.7.2010 Hari:   Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:

6 PEMBENTUKAN NEGARA MALAYSIA

6.1 Gagasan Persekutuan Malaysia

a) Idea pembentukan Malaysia

– Konsep gagasan  Persekutuan

i. Cadangan Tunku    Abdul Rahman    Putra di    Singapura pada    27 Mei 1961

b) Matlamat     pembentukan  Malaysia

i. Keselamatan

ii. Keseimbangan  kaum

iii. Mempercepatkan kemerdekaan

iv. Memajukan ekonomi

v. Pembangunan rakyat

Objektif

1. Mentafsir konsep gagasan Malaysia

2. mengumpul maklumat tentang idea-idea pembentukan Malaysia

3. Menyatakan sebab pembentukan Malaysia

4. Menceritakan senario yang berlaku di Singapura, Sarawak dan Sabah yang membawa pembentukan Malaysia

KONSEP/ ISTILAH: Gagasan Malaysia, Persekutuan Malaysia, Kaum, Etnik, Kesepakatan

KBKK: Mentafsir, Mengumpul maklumat, Mencerita, Menghubung kait, Menghurai, Membincang, Menjana idea

Aktiviti: Perbincangan :Idea Tunku Abdul Rahman membentuk Malaysia, Membina Peta Minda : Matlamat pembentukan Persekutuan Malaysia, Kajian Dokumen :Tek ucapan Tunku Abdul rahman di Singapura pada 27 Mei 1961.

Patriotisme: Kepemimpinan berwawasan membawa kesejahteraan, Bersikap inovatif dan berwawasan, Kesepakatan untuk kestabilan negara-  Sentiasa bersatu padu

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Kreatif

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 3 – The Website

3.1 Introduction to Website

3.2 Developing a Website

4. Learning Objectives Students will be taught to:

3.1.1 Define website.

3.1.2 List web design software.

3.2.2 Register with a web server.

3.2.3 Upload web pages.

5. Activities Students will be able to:

 • • Introducing several web design software:

o Microsoft FrontPage

o Macromedia Dreamweaver

o Claris

o Microsoft Word

 • • Creating a website using website design tools:

o Inserting text

o Inserting images

o Inserting hyperlinks

 • • Working in groups to create a website for:

o School

o Club

o Society

 • • Choosing a web server to place the website
 • • Uploading web pages to the free web hosting:

o Yahoo

o Time.net

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. Program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 25

Tarikh   :  11.7.2010 Hari:   Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:

6.2 Reaksi terhadap pembentukan Persekutuan Malaysia

a) Reaksi dan perkembangan politik

i. Reaksi negeri-negeri yang terlibat dalam Rancangan Persekutuan Malaysia  (Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei)

ii. Negara-negara jiran

-Tuntutan Filipina ke atas Sabah

– Reaksi Indonesia

iii. Reaksi negara Barat

Objektif

1. Menyenaraikan parti-parti politik yang menentang gagasan Malaysia

2. Mengumpul maklumat tentang reaksi parti-parti politik di negeri-negeri yang terlibat dengan penubuhan Malaysia

3. Menyenarai sebab-sebab penentangan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia

4. Menyatakan reaksi Britain dan Amerika Syarikat terhadap pembentukan Malaysia

Konsep/Istilah: Suruhanjayam, Referendum, Pemberontakan, Neokolonialisme,Konfrontasi,Propaganda,Pencerobohan

Rampasan kuasa, Kegiatan subversif

KBKK: Mentafsir, Mengumpul maklumat, Mencerita, Menghubung kait, Menghurai, Membincang, Menjana idea

Aktiviti: Perbincangan : Reaksi dan cabaran dari negara Indonesia dan Filipina

Patriotisme: Ketabahan menghadapi cabaran -Tegas  mempertahankan idea, Idea bertaraf dunia, – Membanggai   kejayaan  Malaysia di peringkat dunia

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Kreatif

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 3 – The Website

3.1 Introduction to Website

3.2 Developing a Website

4. Learning Objectives Students will be taught to:

3.1.1 Define website.

3.1.2 List web design software.

3.2.2 Register with a web server.

3.2.3 Upload web pages.

5. Activities Students will be able to:

 • • Introducing several web design software:

o Microsoft FrontPage

o Macromedia Dreamweaver

o Claris

o Microsoft Word

 • • Creating a website using website design tools:

o Inserting text

o Inserting images

o Inserting hyperlinks

 • • Working in groups to create a website for:

o School

o Club

o Society

 • • Choosing a web server to place the website
 • • Uploading web pages to the free web hosting:

o Yahoo

o Time.net

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. Program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 26

Tarikh   : 18.7.2010 Hari:   Masa:   Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:

6.3 Perjanjian dan Perisytiharan Malaysia

a) langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia

Hasil tinjauan pendapat dan kehendak rakyat terhadap gagasan Malaysia

– Persatuan   Parlimen   Komanwel   (CPA)

– Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

– Laporan Suruhanjaya Cobbold

– Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

Objektif

1. Mengumpul maklumat tentang keahlian dan kepentingan  Mesyuarat Persatuan Parlimen Komanwel

2. Menyatakan tujuan penubuhan, keahlian, peranan dan laporan CPA, JPPM dan JAK

3. Menyatakan hasil tinjauan Suruhanjaya Cobbold dan Suruhanjaya Pertubuhan bangsa-Bangsa Bersatu

4. Mentakrif istilah konfrontasi

5. Menyenarai langkah-langkah kerajaan menangani konfrontasi

6. Menyatakan usaha kerajaan Malaysia dan Indonesia mencapai perdamaian

Konsep/Istilah: Suruhanjaya Pemberontakan, Neokolonialisme, Konfrontasi, Propaganda, Pencerobohan,

Rampasan kuasa, Kegiatan subversif

KBKK: Mengumpul maklumat, Mentakrif, Menyenarai, Membincang, Menjelas, Mencerakin, Membuat inferens

Aktiviti: Perbincangan : Cabaran dari negara Indonesia dan Filipina, Kajian Gambar : Peristiwa yang berkaitan pembentukan Persekutuan Malaysia, Kajian dokumen : – 20 Perkara  Sabah, – Laporan Suruhanjaya Cobbold

Patriotisme: Mempertahankan hak bangsa- Mempunyai sikap  bertanggung  jawab

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Kreatif

ICT Literacy

Students already know – some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 3 – The Website

3.1 Introduction to Website

3.2 Developing a Website

4. Learning Objectives Students will be taught to:

3.1.1 Define website.

3.1.2 List web design software.

3.2.2 Register with a web server.

3.2.3 Upload web pages.

5. Activities Students will be able to:

 • • Introducing several web design software:

o Microsoft FrontPage

o Macromedia Dreamweaver

o Claris

o Microsoft Word

 • • Creating a website using website design tools:

o Inserting text

o Inserting images

o Inserting hyperlinks

 • • Working in groups to create a website for:

o School

o Club

o Society

 • • Choosing a web server to place the website
 • • Uploading web pages to the free web hosting:

o Yahoo

o Time.net

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. Program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 27

Tarikh   :25.7.2010 Hari:   Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:

– Tinjauan  Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

– Perdamaian   selepas konfrontasi

b) Pengisytiharan Malaysia 16 September 1963

i. Perjanjian Malaysia 1963

– Asas-asas Perjanjian Malaysia (20 Perkara Sabah) – Pengisytiharan   Malaysia

ii. Perpisahan Singapura – Sebab-sebab

Objektif

1. Menjelaskan ketidakwajaran tindakan Indonesia melancarkan konfrontasi

2. Mencerakinkan tentang  Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, Suruhanjaya Cobbold dan Jawatankuasa Antara Kerajaan

3. Membuat inferens tentang ketelitian pemimpin Sarawak dan Sabah dalam menjamin hak, kepentingan dan kedaulatan mereka sebelum menganggotai Malaysia

4. Mengumpul maklumat tentang asas-asas Perjanjian Malaysia

5. Menyatakan isi-isi utama Perjanjian Malaysia

6. Menceritakan tentang pengisytiharan Malaysia

7. Memerihalkan sebab-sebab perpisahan Singapura 1965

Konsep/Istilah: Parti pembangkang, Perisytiharan Malaysia, Pengisytiharan, Toleransi, Berkempen, Sentimen

KBKK: Mengumpul maklumat, Mencerita, Memerihal, Menerang, Menjelas, Membincang

Aktiviti: Kajian Gambar :  Perisytiharan Malaysia, Perbincangan :Kepentingan sikap toleransi dalam masyarakat berbilang kaum, Deklamasi sajak :  Mengarang sajak ‘Malaysia’

Patriotisme: Bangga Malaysia tanah airku – Sentiasa   berbangga sebagai rakyat Malaysia,

Kepimpinan berwawasan  – Bijak bertindak.

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Kreatif

ICT Literacy

Students already know

– some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 3 – The Website

3.1 Introduction to Website

3.2 Developing a Website

4. Learning Objectives Students will be taught to:

3.1.1 Define website.

3.1.2 List web design software.

3.2.2 Register with a web server.

3.2.3 Upload web pages.

5. Activities Students will be able to:

 • • Introducing several web design software:

o Microsoft FrontPage

o Macromedia Dreamweaver

o Claris

o Microsoft Word

 • • Creating a website using website design tools:

o Inserting text

o Inserting images

o Inserting hyperlinks

 • • Working in groups to create a website for:

o School

o Club

o Society

 • • Choosing a web server to place the website
 • • Uploading web pages to the free web hosting:

o Yahoo

o Time.net

6. Evaluation – student can find friend all over the world using Netiquette. Program

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 28

1.8.2010 hingga 5.8.2010

PEPERIKSAN PERCUBAAN TINGKATAN 3

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 29

Tarikh   :8.8.2010 Hari:   AHAD Masa: 9.00 – 10.20  Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:3L

Tajuk: Ulangkaji Solan Percubaan

Obejktif: Menjawab soalan dengan jawapan yang betul.

ABM: Kertas Soalan

Aktiviti: Perbincangan

Nilai: Kepimpinan berwawasan  – Bijak bertindak

KBKK: Mengumpul maklumat, Mencerita, Memerihal, Menerang, Menjelas, Membincang

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2 Cekal 10.40 -12.00

ICT Literacy

Students already know – some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.1 Introduction to the Internet

2.2 Internet Requirements

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the Internet.

2.1.2 Discuss advantages and disadvantages of the Internet.

2.2.1 List requirements needed to access the Internet.

5. Activities Students will be able to:

 • • Locating the meaning of Internet from books,

magazines and other appropriate sources

 • • Discussing advantages and disadvantages of the

Internet

 • • Showing and explaining basic requirements to

access the Internet:

o Modem (internal and external)

o Access account

o Network Interface Card (NIC)

o Wireless network interface card

o Hub/ Switch

o Router

o Wireless access point

6. Evaluation – student can understand some basic network connections

Tarikh   :9.8.2010 Hari:   ISNIN Masa:   7.40 – 9.00 Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:3A

Tajuk: Ulangkaji Solan Percubaan

Obejktif: Menjawab soalan dengan jawapan yang betul.

ABM: Kertas Soalan

Aktiviti: Perbincangan

Nilai: Kepimpinan berwawasan  – Bijak bertindak

KBKK: Mengumpul maklumat, Mencerita, Memerihal, Menerang, Menjelas, Membincang

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Cekal 10.40 -12.00

ICT Literacy

Students already know – some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.1 Introduction to the Internet

2.2 Internet Requirements

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the Internet.

2.1.2 Discuss advantages and disadvantages of the Internet.

2.2.1 List requirements needed to access the Internet.

5. Activities Students will be able to:

 • • Locating the meaning of Internet from books,

magazines and other appropriate sources

 • • Discussing advantages and disadvantages of the

Internet

 • • Showing and explaining basic requirements to

access the Internet:

o Modem (internal and external)

o Access account

o Network Interface Card (NIC)

o Wireless network interface card

o Hub/ Switch

o Router

o Wireless access point

6. Evaluation – student can understand some basic network connections

Tarikh   :10.8.2010 Hari:   SELASA Masa:7.40  – 8.20  Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:3A

Tajuk: Ulangkaji Solan Percubaan

Obejktif: Menjawab soalan dengan jawapan yang betul.

ABM: Kertas Soalan

Aktiviti: Perbincangan

Nilai: Kepimpinan berwawasan  – Bijak bertindak

KBKK: Mengumpul maklumat, Mencerita, Memerihal, Menerang, Menjelas, Membincang

Tarikh   :10.8.2010 Hari:   SELASA Masa:10.40  – 11.20  Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:3B

Tajuk: Ulangkaji Solan Percubaan

Obejktif: Menjawab soalan dengan jawapan yang betul.

ABM: Kertas Soalan

Aktiviti: Perbincangan

Nilai: Kepimpinan berwawasan  – Bijak bertindak

KBKK: Mengumpul maklumat, Mencerita, Memerihal, Menerang, Menjelas, Membincang

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2 Cekal 10.40 -12.00

ICT Literacy

Students already know – some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.1 Introduction to the Internet

2.2 Internet Requirements

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the Internet.

2.1.2 Discuss advantages and disadvantages of the Internet.

2.2.1 List requirements needed to access the Internet.

5. Activities Students will be able to:

 • • Locating the meaning of Internet from books,

magazines and other appropriate sources

 • • Discussing advantages and disadvantages of the

Internet

 • • Showing and explaining basic requirements to

access the Internet:

o Modem (internal and external)

o Access account

o Network Interface Card (NIC)

o Wireless network interface card

o Hub/ Switch

o Router

o Wireless access point

6. Evaluation – student can understand some basic network connections

Tarikh   :11.8.2010 Hari:   RABU Masa:8.20 – 9.00  Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:3L

Tajuk: Ulangkaji Solan Percubaan

Obejktif: Menjawab soalan dengan jawapan yang betul.

ABM: Kertas Soalan

Aktiviti: Perbincangan

Nilai: Kepimpinan berwawasan  – Bijak bertindak

KBKK: Mengumpul maklumat, Mencerita, Memerihal, Menerang, Menjelas, Membincang

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

2 Berkat   11.20 – 12.40

ICT Literacy

Students already know – some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.1 Introduction to the Internet

2.2 Internet Requirements

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the Internet.

2.1.2 Discuss advantages and disadvantages of the Internet.

2.2.1 List requirements needed to access the Internet.

5. Activities Students will be able to:

 • • Locating the meaning of Internet from books,

magazines and other appropriate sources

 • • Discussing advantages and disadvantages of the

Internet

 • • Showing and explaining basic requirements to

access the Internet:

o Modem (internal and external)

o Access account

o Network Interface Card (NIC)

o Wireless network interface card

o Hub/ Switch

o Router

o Wireless access point

6. Evaluation – student can understand some basic network connections

Tarikh   :12.8.2010 Hari:   KHAMIS Masa:8.20 – 9.40  Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:3B

Tajuk: Ulangkaji Solan Percubaan

Obejktif: Menjawab soalan dengan jawapan yang betul.

ABM: Kertas Soalan

Aktiviti: Perbincangan

Nilai: Kepimpinan berwawasan  – Bijak bertindak

KBKK: Mengumpul maklumat, Mencerita, Memerihal, Menerang, Menjelas, Membincang

Information and Communication Technology Literacy for Secondary School

1. Class Characteristics

a) Form

b) Subject

c) Prior Knowledge

1 Dedikasi

ICT Literacy

Students already know- some website to browse

2. Time Allocation 80 minutes
3. Lesson Theme / Topic NETWORKS AND THE INTERNET

Chapter 2 – The Internet

2.1 Introduction to the Internet

2.2 Internet Requirements

4. Learning Objectives Students will be taught to:

2.1.1 Define the Internet.

2.1.2 Discuss advantages and disadvantages of the Internet.

2.2.1 List requirements needed to access the Internet.

5. Activities Students will be able to:

 • • Locating the meaning of Internet from books,

magazines and other appropriate sources

 • • Discussing advantages and disadvantages of the

Internet

 • • Showing and explaining basic requirements to

access the Internet:

o Modem (internal and external)

o Access account

o Network Interface Card (NIC)

o Wireless network interface card

o Hub/ Switch

o Router

o Wireless access point

6. Evaluation – student can understand some basic network connections

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN   Minggu 30

Tarikh   :15.8.2010 Hari: Ahad         Masa:               Mata Pelajaran: Sejarah  Tingkatan:

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: