TRIAL PMR 2010 set 1

SOALAN PERCUBAAN 2010 – SET 1        from   cgazmantj@mrpro

• Buku

• Akhbar

• Majalah

1 Sumber di atas dinamakan sumber pertama kerana

I belum diterbitkan

II belum disemak

III belum ditafsir

IV belum diolah

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

Tapak Ekskavasi Artifak

Kota Tampan, Perak Alat batu

2 Artifak di atas telah ditemui di Gua Harimau Perak. Penemuan artifak tersebut berkaitan dengan penempatan zaman ?

A Paleolitik

B Mesolitik

C Neolitik

D Logam

3 Jika anda menjadi pemerintah Angkor, di manakah anda sepatutnya mendapat sum ber air untuk mengairi sawah padi ?

A Sungai Golok

B Sungai Mekong

C Sungai Irrawaddi

D Sungai Chao Phraya

Nama Tempat Pedagang

Melaka Tumpuan pedagang Arab

4 Pedagang Arab memanggil Melaka dengan nama

I Malakat

II Melaka

III Malaka

IV Mulaqah

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

Parameswara   telah   berjaya   meletakkan   asas

pembangunan Kesultanan Melayu Melaka

5 Apakah yang boleh dikaitkan dengan ciri kepimpinan beliau tersebut ?

I Bijak

II Setia

III Yakin

IV Gigih

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

6             Pilih ikut urutan yang betul

A Bendahara, Penghulu Bendahari, Syahbandar, dan Laksamana

B Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung, dan Syahbandar

C Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana

D Bendahara, Temenggung, Laksamana  dan Syahbandar

7 Apakah bentuk cukai yang perlu dibayar oleh pedagang dari negara China dan Jepun ?

A Askar

B Hadiah

C Mata wang

D Bunga emas

• Hukum Kanun Melaka

• Undang-undang Laut  Melaka

8 Apakah yang telah dilakukan oleh Sultan Muzaffar Shah terhadap karya undang-undang tersebut?

A Menggubal kar ya

B Melengkapkan karya

C Menyusun sem ula kar ya

D Menyemak semula karya

Sultan Mahmud:  Ayahanda kesal dengan hukuman bunuh terhadap

Tun Mutahir dan ahli keluarganya

Raja Ahmad:       Sudahlah ayahanda. Peristiwa tersebut telah

berlalu. Anakanda turut bersedih.

9 Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa di atas ?

A Buat baik berpada-pada

B Fikir dahulu sebelum bertindak

C Menyesal kem udian tidak berguna

D Pesalah wajar dihukum

10       Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang membolehkan

Johor m uncul sebagai sebuah pelabuhan entrepot di Kepulauan Melayu ?

I      Kecekapan pentadbir an

II     Kepelbagaian hasil dagangan

III    Sistem perhubungan yang baik

IV         Strategi pertahanan yang kukuh

A  I dan II

B  II dan III

C    III dan IV

D    I dan IV

11    Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kewujudan nama Pahang ?

I      Phang

II     Fahan

III    Che- Cha

IV     Pura

A     I, II, dan III

B     I, II, dan IV

C     I, III, dan IV

D    II, III, dan IV

• Jeram

• Klang

• Selangor

12 Apakah persamaan daerah-daerah di atas ?

A Kawasan jajahan Bugis

B Kawasan pengaruh Acheh

C Kawasan jajahan Melaka

D Kawasan kekuasaan Tun Perak

13 Mengapakah sungai dianggap sebagai nadi perkembangan dalam kegiatan

ekonomi Masyarakat Melayu Tradisional ?

A Pusat perdagangan terletak berhampiran sungai

B Penempatan awal manusia terletak di tepi sungai

C Pengangkutan barang dagangan lebih mudah

D Pekerjaan utama masyarakat ialah nelayan

14 Antara  berikut kumpulan etnik manakah yang tinggal di lembah sungai ?

I Iban

II Murut

III Kenyah

IV Bidayuh

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Masyarakat Sabah

Pasar tamu

15 Pasar tamu menjadi tempat masyarakat Sabah berurus niaga. Sekiranya anda berkunjung ke pasar tamu,

apakah nilai yang dapat anda  kesan ?

I Wujud semangat pasukan

II Wujud semangat muhibbah

III Wujud semangat silaturrahim

IV Wujud hubungan setiakawan

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

S yarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) telah

mengarahkan Francis Light untuk mendapatkan

Pulau Pinang dan Seberang Perai

16 Bagaimanakah beliau mendapatkan kedua-dua tempat tersebut ?

A Melalui rampasan kuasa

B Mengawal hubungan luar

C Menggunakan tipu muslihat

D Menjalin hubungan persahabatan

Belanda :    Kami bimbang Singapura akan

menjejaskan perdagangan kami di Betawi!

British    :  Kami tidak peduli. Kami tidak akan

menyerahkan Singapura kepada pihak tuan!

17        Dialog di atas menunjukkan pertikaian yang berlaku antara pihak British

dengan Belanda mengenai Singapura.  Bagaimanakah British mempertahankan
kedudukan mereka di Singapura?

A    Menjalin hubungan dengan Johor

B    Mengekalkan taraf pelabuhan bebas

C    Menjaga hubungan dengan Riau

D    Mengawal kegiatan lanun

Perjanjian Inggeris-Belanda – 1824

18 Apakah kesan perjanjian di atas terhadap Kepulauan Melayu ?

A Peluasan pengaruh Belanda di Kepulauan Melayu

B Kepulauan Melayu memonopoli perdagangan rempah

C Pengaruh Barat semakin berkurangan di Kepulauan Melayu

D Kepulauan Melayu terbahagi kepada dua kawasan pengaruh

19    Bagaimanakah British ber jaya campur tangan di negeri-negeri Melayu pada

pertengahan kurun ke -19 ?

A Menyelesaikan masalah politik di negeri-negeri Melayu

B Menggunakan kekuatan tentera untuk mendesak sultan

C Mendamaikan pergaduhan antara kongsi gelap Cina

D Mewujudkan sistem  pentadbiran yang cekap

Residen Menggugat Kuasa Sultan dan Pembesar

Menguasai   Mencampuri adat pentadbiran

Memaksa menerima residen

X

20. Apakah X ?

A Melantik pem besar tempatan

B Mempertahan kedaulatan daerah

C Mempengaruhi penduduk tempatan

D Mengambil alih pungutan cukai

Tarikh Peristiwa

1896 Penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

21. Apakah faktor yang mendorong kepada penubuhan pentadbiran di atas ?

I Pentadbiran tidak seragam

II Undang-undang tidak selaras

III Sultan m enggugat kuasa residen

IV Tiada panduan menjalankan tugas

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

1919 Penasihat British di tempatkan di Terengganu

1909 Perjanjian Bangkok

1902  ______ ?____

1897 Perjanjian Sulit British-Siam

22  Garis masa di atas menunjukkan siri perjanjian antara Kerajaan British  dengan Kerajaan Siam.

Apakah yang berlaku pada tahun 1902?

A Perjanjian Persahabatan dan Keamanan

B Perjanjian Pengisytiharan British-Siam

C Residen British ditem patkan di Terengganu

D Penggubalan Undang-Undang Tubuh Terengganu

Tokoh X

Pesuruhjaya Polis

Ketua Jabatan Ukur

Pelukis peta pembangunan Johor

23 Siapakah tokoh X di atas ?

A Dato’ Jaafar bin Muhammad

B Dato’ Abdul Rahman bin Andak

C Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi

D Dato’ Muhammad Salleh bin Perang

Tahun Sekolah

1850 St. Mary

1855 St. Teresa

24 Apakah persamaan sekolah-sekolah di atas semasa pentadbiran keluarga  Brooke ?

A Sekolah ajaran Confucious

B Sekolah British yang tertua

C Sekolah Inggeris yang terawal

D Sekolah Mubaligh Kristian terawal

1905 –   Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebaga Raja

Sarawak

1842 –   Sultan Brunei iktiraf perjanjian dengan James Brooke

1840 –   Pengeran Raja M uda Hashim minta bantuan James Brooke

1836 –  Kebangkitan rakyat Sarawak menentang Kesultanan Brunei

25   Garis masa di atas adalah penyerahan Sarawak kepada James Brooke. Apakah kesan peristiwa di atas?

A Perluasan kuasa British

B Perebutan takhta di Brunei

C Perpecahan kaum  di Sarawak

D Perpindahan penduduk ke Brunei

Mahkamah Keadilan

Kes Sivil

Orang Cina           Orang Melayu                         Orang Dayak

26 Kes sivil di atas dilaksanakan semasa pentabiran keluarga Brooke di  Sarawak.

Siapakah yang mengadili kes tersebut ?

A Ketua kaum

B Ketua Kampung

C Pegawai Daerah

D Pegawai Anak Negeri

Syarat Piagam Kepada Persatuan Sementara

Borneo Utara British Berhad

SBUB tidak boleh menyerahkan wilayah Sabah kepada

sesiapa tanpa persetujuan kerajaan British

SBUB mesti melantik pentadbir daripada pegawai yang

diakui oleh kerajaan British

27 Senarai di atas merujuk kepada sebahagian daripada Syarat Piagam yang

dianugerahkan oleh kerajaan British kepada Persatuan Sementara Borneo

Utara British Berhad.

Mengapakah kerajaan British mengenakan syarat sedemikian?

A Menjaga kepentingan syarikat

B Menjamin pelaburan kerajaan British

C Meluaskan pengaruh kerajaan British

D Melindungi kebajikan penduduk tempatan

• Antanom

• Mat Salleh

28 Mengapakah kedua-dua tokoh di atas melakukan penentangan terhadap

SBUB

A cukai dan buka tanah baru

B buruh paksa dan ceroboh hutan

C cukai tinggi dan buruh paksa

D buruh paksa dan ceroboh hutan

29 Syarikat Bornoe Utara British telah mengerah penduduk tempatan

menambahkan hasil keluaran tradisional.

Mengapakah SBUB berbuat demikian ?

A Masalah kewangan

B Pasaran luar negara

C Meningkatkan eksport

D Meningkatkan hasil

• Raja Chulan

• Dato’Onn Jaafar

• Mohammad Eunos Abdullah

30 Apakah ciri persamaan tokoh-tokoh di atas ?

A Nasionalis berpendidikan Melayu

B Nasionalis berpendidikan Inggeris

C Nasionalis berpendidikan Timur Tengah

D Nasionalis berpendidikan Melayu-Inggeris

31

Rancangan Sekatan

Stevenson pada tahun 1922

Apakah tujuan sekatan diadakan?

A Mengurangkan kawasan ladang getah

B Menstabilkan harga bijih timah di pasaran

C Meningkatkan harga bijih timah dan getah

D Mengurangkan pengeluaran dan meningkatkan harga getah

32 Pada pendapat anda mengapakah British lebih menumpukan aktiviti

pertanian di pantai bar at Semenanjung ?

A Tanah-tanihnya lebih subur

B Kemudahan infrastruktur

C Kepadatan penduduk

D Bekalan buruh

• Sedarlah

• Rayuan Bangsamu

• Di Lautan Seberang

33 Senarai di atas merujuk kepada karya puisi sebelum Perang Dunia Kedua.

Tema yang ingin diterapkan ialah

A    perasaan cinta akan negara

B    pendidikan dalam kalangan wanita

C    kepentingan sem angat kenegerian

D    kedudukan ekonomi kaum imigran

Ilustrasi Dato’ Bahaman dan pengikutnya menyerang Balai Polis Lubuk Terua

34 Apakah punca tindakan Dato’ Bahaman tersebut ?

A Perlucutan gelaran

B Pembinaan balai polis

C Kehilangan hak mengutip cukai

D Penangkapan tiga orang pengikutnya

“Asia Untuk Orang Asia”

35

“Semangat Asia”

Apakah tujuan Jepun mencipta slogan di atas?

A Untuk menonjolkan imej sebagai penyelamat Asia

B Orang Asia bersahabat baik dengan Jepun

C Jepun mendapat bahan mentah di Asia

D Menaikkan semangat tentera Jepun

36

• Dasar pemerintahan Jepun menyusahkan rakyat

• Kesatuan Melayu Muda [ KMM ] dibubarkan

• Orang Cina diberi layanan yang buruk

• Orang India diberi layanan yang baik

Mengapakah pihak Jepun melayan orang India dengan baik?

A Supaya dapat mengusir British dari India

B Orang India bekerjasama dengan Jepun

C Orang India tidak menentang Jepun

D Jepun memerlukan buruh India

37.

“Seksa dahulu kemudian

siasat”

Pernyataan di atas sesuai untuk

A Polis Jepun

B Kamikaze

C Kempeitai

D Tojo

38  Mengapakah pembentukan Malayan Union mendapat tentangan yang

hebat daripada kalangan orang Melayu?

I Kerakyatan yang liberal

II Tamadun orang Melayu terhapus

III Sir Harold MacMichael tidak membantu orang Melayu

IV Raja-raja Melayu dan M ajlis Raja-raja kehilangan kuasa

A I, II, dan III

B I, II, dan IV

C I, III, dan IV

D II, III, dan IV

39 Bagaimanakah caranya orang Melayu menentang Malayan Union?

I Melakukan tunjuk perasaan dan merusuh

II Secara individu melalui penulisan di akhbar

III Mengadakan demontrasi di beberapa buah bandar

IV Mengadakan Kongres Melayu di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala

Lumpur

A I, II, dan III

B I, II, dan IV

C I, III, dan IV

D II, III, dan IV

40 Penentangan orang Melayu terhadap pembentukan Malayan Union

menyebabkan British bersetuju untuk berunding penubuhan Persekutuan

Tanah Melayu.

Mengapakah British terpaksa berunding dengan orang Melayu?

I Tidak mahu Parti Komunis Malaya mempengaruhi orang Melayu

II Sikap kesederhanaan orang Melayu dan UMNO

III British ingin m enjalankan dasar dekolonisasi

IV British ingin m enjaga ekonominya

A I, II, dan III

B I, II, dan IV

C I, III, dan IV

D II, III, dan IV

Persekutuan Tanah   Cara Mendapatkan

Melayu Kerakyatan Malayan Union

• Jus soli hanya   Jus soli bagi mereka

yang lahir di Malayan

terbuka kepada

Union,Singapura dan

Rakyat raja dan

tanah jajahan British yang

Rakyat British

lain

• Pemohon yang   Secara kuat kuasa

undang-undang

lahir di luar

negeri tetapi

bapanya adalah

rakyat raja atau

rakyat British

Pemohon yang tinggal

selama lima tahun

X Secara permohonan

daripada tujuh tahun dari

tarikh permohonan

41 Jadual di atas ialah per bezaan syarat hendak memohon menjadi

kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu dan Malayan Union.

Apakah syarat yang ditandakan X ?

A Pemohon yang telah tinggal lima hingga tujuh tahun

B Mereka yang mengamalkan budaya orang Melayu dan agama Islam

C Berumur 21 tahun, tiada rekod jenayah dan taat kepada Persekutuan

Tanah Melayu

D Berusia 21 tahun, boleh bertutur bahasa Inggeris dan pernah tinggal

selama lim a tahun

42 Apakah ganjaran yang diberikan kepada anggota M PAJA oleh British?

A Sebidang tanah dan wang berjumlah $100.00

B Wang sebanyak $350.00 dan satu beg beras

C Pengampunan dan sebidang tanah

D Dapat bantuan pakaian dan beras

43 Pada 23 Julai 1948, Parti Komunis Malaya( PKM ) telah diharamkan oleh

British.

Selain PKM, parti manakah yang diharamkan oleh British?

I Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO )

II Angkatan Wanita Sedar ( AWAS)

III Pemuda Radikal Melayu ( PERAM )

IV Ikatan Pemuda Tanah Air Melayu ( PETA )

A I, II, dan III

B I, II, dan IV

C I, III, dan IV

D II, III, dan IV

Berdasarkan gambar di atas, mengapakah diadakan pemeriksaan terhadap

orang awam?

A Menjadi tugas pasukan keselamatan

B Supaya tiada orang awam terlibat dengan jenayah

C Orang awam tidak dibenarkan membawa senjata

D Supaya tidak ada yang bersekongkol dengan komunis

45 British telah menubuhkan pasukan Home Guard untuk melawan serangan

pihak komunis.

Pada pendapat kamu, apakah kesannya terhadap orang Melayu?

A British berjanji memberikan kemerdekaan kepada orang Melayu

B Orang Melayu diberikan latihan dalam pentadbiran

C Menyemarakkan semangat patriotisme

D Orang Melayu diberikan keistimewaan

• Kelonggaran syarat kerakyatan Persekutuan

• Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA )

• Pilihan raya diadakan di peringkat perbandaran, negeri dan

Majlis Perundangan Persekutuan ( MPP )

46 Pernyataan di atas adalah satu kom promi antara kedua-dua belah pihak.

Siapakah yang dimaksudkan kedua-dua pihak tersebut?

A Perundingan British-UMNO

B Perundingan UMNO-MCA

C Perundingan UMNO-CLC

D Perundingan UMNO-MCA-MIC

• Sekolah vernakular Melayu

• Sekolah pondok,madrsah dan sekolah agama

• Sekolah Tamil di ladang-ladang getah

• Sekolah Inggeris di kawasan bandar

• Sekolah Cina didirikan orang persendirian

47 Apakah kesan daripada sekolah-sekolah di atas?

A Tiada perpaduan kaum

B British dapat mengurangkan perbelanjaan

C Ibu bapa mudah menghantar anak-anak ke sekolah

D Terdapat pelbagai aliran dan memudahkan British mentadbir

48  Apakah yang dim aksudkan Sistem Ahli?

A Satu sistem untuk melatih penduduk tempatan berpolitik

B Ahli dalam anggota Majlis Perundangan untuk menggubal undang-

undang

C Anggota yang menjalankan tugas mengikut kepakaran yang ada

pada seseorang

D Sistem untuk melatih penduduk tempatan dan kaum lain untuk

mentadbir Tanah Melayu

49 Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan

Persekutuan pada tahun 1955 disebabkan beberapa faktor.

Apakah faktor-faktor tersebut?

I Parti-parti yang bertanding belum lagi bersedia

II Sikap toleransi antara parti-parti komponen

III Kesanggupan berkongsi kuasa

IV Manifesto yang diterima umum

A I, II, dan III

B I, II, dan IV

C I, III, dan IV

D II, III, dan IV

50 Antara berikut yang manakah merupakah hasil daripada Perjanjian London

1956 ?

I Konsep Raja Berperlem bagaan dikekalkan

II    Pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan negeri

III British dibenarkan memberikan nasihat kepada pegawai yang dilantik

IV Tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ditetapkan pada 31

Ogos 1957

A I, II, dan III

B I, II, dan IV

C I, III, dan IV

D II, III, dan IV

51 Kenapakah satu suruhanjaya bebas seperti Suruhanjaya Reid diperlukan di

Persekutuan Tanah Melayu?

A Bagi mengelakkan ber lakunya unsur rasuah

B Supaya satu perlembagaan yang adil untuk semua kaum digubal

C Pilihan raya yang akan diadakan lebih telus dan tiada unsur-unsur

penipuan

D Untuk memastikan konsep demokrasi di Persekutuan Tanah Melayu

berjalan lancar

52  Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 ditulis dalam  tulisan jawi.

Mengapakah dipilih tulisan jawi?

A Tulisan jawi yang mula-mula digunakan

B Tanah Melayu sebuah negara Islam

C Tulisan rumi belum diperkenalkan

D Merupakan simbol warisan bangsa

Desakan kerajaan

British

Faktor Charles Vyner

Brooke menyerahkan

Pertikaian keluarga

Sarawak kepada kerajaan

British

X

53    X ialah..

A masalah kewangan

B pemberontakan berlaku

C Sarawak tidak menguntungkan keluarga Brooke

D tiada persefahaman dalam keluarga Brooke dan British

“Kami  membantah dengan sekeras-kerasnya atas

tindakan   Brooke   menyerahkan   Sarawak   kepada

kolonial Inggeris”

54 Pada pendapat anda kenapakah rakyat Sarawak membantah penyerahan

Sarawak kepada British

A Rakyat Sarawak sukakan keluarga Brooke

B Kerajaan Inggeris akan menguasai ekonomi

C Pembesar-pembesar Sarawak tidak ada kuasa lagi

D Melambatkan proses Sarawak mencapai kemerdekaan

55 Mengapakah penyerahan Sabah kepada British hanya ditentang oleh waris

Kesultanan Sulu sahaja?

A Rakyat Sabah selesa dengan pemerintahan British

B Tiada pertubuhan politik yang radikal menentang British

C Pertubuhan yang ada hanya berjuang untuk politik dan ekonomi

D Rakyat Sabah tidak menyukai negerinya dikuasai oleh kesultanan

sulu

• Donald Stephens

• Tun Datu Mustapha Datu Harun

56 Apakah persamaan jawatan yang dipegang oleh kedua-dua tokoh di atas?

A Pemimpin Pasok Momogon

B Ahli Majlis Tempatan

C Ahli Majlis Undangan

D Ketua Daerah Sandakan

57  Mengapakah Brunei menarik diri daripada menyertai Persekutuan Malaysia?

A Peluang rakyat Brunei untuk memegang jawatan tertinggi tidak

tercapai

B Berkaitan minyak dan pelantikan Yang diPertuan Agong

C Brunei tidak dibawa berunding

D Ancaman Filipina

58  Apakah tuduhan yang dilemparkan oleh Parti Komunis Indonesia ( PKI )

tentang penubuhan Persekutuan Malaysia?

A Neokolonialism e

B Talam dua muka

C Teori domino

D Kuku besi

Gagasan   Jawatankuasa   Suruhanjaya   Jawatankuasa

Persekutuan  Perundingan  Cobbold Antara Kaum

Malaysia  Perpaduan

dicadangkan Malaysia

X Suruhanjaya PBB

59 Carta aliran di atas menunjukkan langkah ke arah pembentukan

Persekutuan.

X ialah

A Suruhanjaya Reid

B Pilihan raya Persekutuan

C Referendum Singapura

D Gabungan parti politik

60   Siapakah yang mendalangi konfrantasi antara Malaysia dengan Indonesia?

A Filipina

B Parti Komunis Indonesia ( PKI )

C Singapura

D Brunei

KERTAS SOALAN TAMAT

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: